культура України

Національна інтелігенція в історії та культурі України

Галузь: 

23-24 жовтня 2008 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського відбудеться
IІІ Міжнародна наукова конференція
«НАЦІОНАЛЬНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ»
Планується робота таких секцій:
1. Інтелігенція як носій національної ідеї і культури.
2. Визвольні змагання в Україні 1917-1921 рр. і національна інтелігенція.
3. Доля української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму.
4. Українська інтелігенція в роки незалежності України.
5. Регіональні особливості історії української національної інтелігенції в новітню добу
До конференції передбачається друкування наукових статей
у “Наукових записках ВДПУ. Серія: Історія” (зареєстрований ВАК України як фахове видання)
Обов’язкові вимоги до статей:

Підписатися на RSS - культура України