наука

Друга Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Конституціоналізм в Україні: ідеї, концепції, доктрини (історія і сучасність)»

Галузь: 

Шановні колеги!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Другої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УКРАЇНІ: ІДЕЇ, КОНЦЕПЦІЇ, ДОКТРИНИ (історія і сучасність)», яку 25 грудня 2012 року організовує кафедра Історії держави і права Навчально-наукового інституту права і психології Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів).

Тематичні напрями конференції:

 • Феномен конституціоналізму.
 • Прояви конституціоналізму в політико-правових концепціях державного устрою й сутності права доби Українського Середньовіччя та раннього Нового часу;
 • Конституційно-правові теорії першої половини ХІХ ст.;
 • Ідеї конституціоналізму в українській політико-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;
 • Конституційно-правові акти Австрії (Австро-Угорщини), Російської імперії, а також інших держав, в складі яких перебували українські етнічні землі протягом першої половини ХХ ст.;
 • Юридична наука, вітчизняне право розуміння і державознавство як джерело ідей українського конституціоналізму;
 • Радянський конституціоналізм;
 • Заочна науково-практична конференція «Наукові підсумки 2012 р.»

  Галузь: 

  Пропонуємо Вам взяти участь в заочній науково-практичній конференції «Наукові підсумки 2012 р.», яку проводить «Східно-Європейський журнал передових технологій».

  Подача тез наукової доповіді є підтвердженням участі в конференції в якості апробації результатів дисертаційного дослідження.

  Термін подачі тез доповідей на участь у конференції - до 1 грудня 2012 року. Тези доповідей подаються на е-mail: eejet.kh@gmail.com.

  Семінар DAAD "Дослідницький ландшафт Німеччини"

  19.10.2012 Німецька служба академічних обмінів (DAAD) запрошує молодих та досвідчених вчених, до участі у семінарі «Дослідницький ландшафт Німеччини», що відбудеться у НТУУ «КПІ» о 9.00.

  Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

  Галузь: 

  Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

  Напрямки роботи конференції:

  Історичні науки
  • Історія України;
  • Всесвітня історія;
  • Археологія;
  • Етнологія;
  • Антропологія;
  • Історіографія, джерелознавство;
  • Історія науки й техніки
  Філософські науки
  • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
  • Діалектика і методологія пізнання;
  • Соціальна філософія та філософія історії;
  • Філософська антропологія, філософія культури;
  • Історія філософії;
  • Філософія науки та освіти;
  • Логіка;
  • Етика, Естетика;
  • Релігієзнавство;
  • Українознавство;
  • Богослов'я
  Літературознавство

  Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Нові глобальні виклики для економіки України та країн світу: перспективи вирішення»

  Галузь: 

  Міжнародна наукова-практична конференція для
  студентів, аспірантів та молодих вчених
  «Нові глобальні виклики для економіки України та країн світу: перспективи вирішення»

  Конференція відбудеться 23-24 вересня 2011 року у м. Львові

  Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

  В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

  1. Економічна теорія.
  2. Фінанси та страхування.
  3. Банківська справа.
  4. Міжнародна економіка.
  5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
  6. Економіка підприємства.
  7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
  8. Економіка праці та управління персоналом.
  9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
  10. Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

  Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола 7.

  Виклик на науковий поєдинок

  ВИКЛИК НА НАУКОВИЙ ПОЄДИНОК

  І , як на рицарських турнірах далекого минулого:

  Я, доцент, кандидат технічних наук Літнарович Руслан Миколайович,

  діючи добровільно і перебуваючи при
  здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючий значення своїх дій, не помиляючись щодо обставин , обумовлених нижче,
  викликаю на науковий поєдинок професорів, докторів технічних наук:

  1. Костецьку Яромиру Михайлівну.
  2. Чернягу Петра Гервазійовича.
  3. Борового Олександра Валентиновича.
  4. Бурачека Всеволода Германовича.
  5. Парнякова Євгена Серафимовича.

  Я представляю на розгляд наукової спільноти три створені мною наукові школи, з надією, що мої опоненти представлять свої,
  приймуть виклик і не будуть ухилятися
  від поєдинку.

  Міністерство освіти і науки України
  Міжнародний економіко-гуманітарний університет
  ім. академіка С. Дем’янчука

  Р.М.Літнарович

  НАУКОВА ШКОЛА

  Рівне, 2009

  Літнарович Руслан Миколайович

  УДК 373.62
  ББК 74.058

  Літнарович Р.М. Наукова школа. МЕГУ, Рівне, 2009, -34 с.

  Forums: 

  Locations: 

  Fields: 

  Keywords: 

  Конструювання і дослідження математичних моделей складних природних та соціальних явищ

  Р.М.Літнарович, доцент, кандидат технічних наук

  ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАДАХ

  Forums: 

  Locations: 

  Fields: 

  Keywords: 

  10-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична школа-конференція СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ

  Галузь: 

  Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківська обласна державна адміністрація, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна виступають ініціаторами 10-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної школи-конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" з метою об'єднання зусиль учених, викладачів, підприємців, промисловців і громадських діячів для вирішення сучасних проблем науки і освіти, проблем їх інтеграції і розвитку, посилення їх ролі в процесах демократизації суспільства. Конференція присвячена :65-й річниці Великої Перемоги.
  Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
  Конференція зареєстрована як міжнародна. Свідоцтво УкрІНТЕІ №49 від 22 лютого 2004 р.
  У рамках конференції плануються:
  [b]Секції:[/b]
  [b]1. Сучасні проблеми науки:[/b]

  1) методологія та історія науки;
  2) фундаментальні та прикладні дослідження в області фізико-математичних та хімічних наук;
  3) дослідження в області технічних наук; проблеми інтеграції наукових досліджень, техніки, виробництва;
  4) дослідження в області соціології, економіки, екології;
  5) географія, геологія та охорона навколишнього середовища;

  Сторінки

  Підписатися на RSS - наука