література

Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»

Галузь: 

Організатори:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Напрямки роботи конференції:

Типи дискурсів: інституційний, неінституційний та художній.
Жанрова специфіка мовлення і художніх творів, переосмислення напрямів і течій як систем творчих принципів.
Сучасні методичні засади викладання іноземних мов та історії літератури.

Робочі мови конференції: англійська, іспанська, китайська, німецька, російська, українська, французька.

Чтв, 02/04/2015

ІХ міжнародна науково-практична конференція «Простір літератури, мистецтва та освіти – шлях до миру, згоди і співробітництва між слов’янскими народам

Галузь: 

НТУ ХПІ, методичний відділ, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами

Адреса: вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, тел.: 707-60-42, 707-61-48, 707-62-78, факс: 707-63-71 E-mail: metodot@mail.ru, romanovskiy_khpi@mail.ru

Сучасні дослідження мови та літератури

Галузь: 

Факультет іноземних мов Донецького національного університету запрошує Вас на Українсько-російську школу-конференцію молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури».
Контактна особа: докторант кафедри германської філології, к.філол.н., доц. Клименко Ольга Вікторівна (donetskmoskvalingconference14@gmail.com)
Донецький національний університет
Факультет іноземних мов,
проспект Гурова, 14
83001 Донецьк
Tel.: +38-062-302-09-25
Fax: +38-062-302-09-22

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

Галузь: 

Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

Напрямки роботи конференції:

Історичні науки
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Археологія;
 • Етнологія;
 • Антропологія;
 • Історіографія, джерелознавство;
 • Історія науки й техніки
Філософські науки
 • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
 • Діалектика і методологія пізнання;
 • Соціальна філософія та філософія історії;
 • Філософська антропологія, філософія культури;
 • Історія філософії;
 • Філософія науки та освіти;
 • Логіка;
 • Етика, Естетика;
 • Релігієзнавство;
 • Українознавство;
 • Богослов'я
Літературознавство

Міжнародна наукова конференція "Крихти буття: література і практики повсякдення"

Дата проведення конференції: 22 - 23 вересня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 30 червня 2011 р., для заочної участі - 20 серпня 2011 р.
Учасники: науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

Робочі теми:
- Теорії повсякдення і літературознавча наука.
- Практики повсякдення і літературні жанри.
- Повсякдення в міському й рустикальному літературному дискурсі.
- Повсякдення в літературі масовій та елітарній.
- Зображення дозвілля, розваг і святкувань у літературі.
- Подорожі, туризм, спорт у літературі.
- Дискурс праці: від ледаря до трудоголіка. Ділова ("протестантська") етика, образи бізнесменів.
- Персонаж у родинному колі: повсякдення і сім’я, побут і кохання.
- Поетика житла і топос дому.
- Літературно-кулінарний дискурс. Образи їжі і кухні.
- Здоров’я, медицина й лікарі в художньому просторі.
- Повсякдення еліт, середнього класу, суспільного дна в літературному дзеркалі.
- Одяг, мода, споживання, реклама в літературі.
- Гендер і тілесність у повсякденні.
- Етнічність і повсякдення: від автентики до глобалізації.
- Техніка, технології, "віртуальний світ" як частина повсякдення.

Всеукраїнська науково-практична конференція"Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання"

Галузь: 

29-31 жовтня 2009 року на базі Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться

всеукраїнська науково-практична конференція
«Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання»

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі та вчителі навчальних освітніх закладів, аспіранти, студенти

Орієнтовані напрямки для роботи в рамках конференції:
• Методика викладання зарубіжної літератури в школі
• Методика викладання зарубіжної літератури в вищій школі
• Література національних меншин і проблеми її викладання в школах України
• Літературознавство як методологічна основа методики викладання літератури
• Культурологічні аспекти методики викладання літератури

Робоча мова конференції: українська, російська.

Планується також відвідання уроків словесників області з подальшим обговорення проблем викладання предмету, зустрічі з педагогами області; проведення круглого столу за темою конференції

Всеукраїнська наукова конференція Микола Гоголь і світ XXI століття

Галузь: 

26 березня 2009 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського до 200-річчя від дня народження видатного письменника и мислителя Миколи Васильовича Гоголя відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття".

* Організатори: Національна академія наук України;
* Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
* Український комітет славістів.

Конференція працюватиме в пленарному та секційному режимах.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури й документознавства»

Галузь: 

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури й документознавства»
22-23 жовтня 2009 року (Київ)
Присвячується 10-річчю
кафедри українознавства
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі конференції за такими напрямами:
 актуальні проблеми функціонування сучасної української мови;
 сучасні проблеми історії та теорії літератури;
 документознавство: історія, теорія, практика.

Друга всеукраїнська наукова конференція “Олександр Олесь: проблеми вивчення творчої спадщини і сучасність”

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Другої всеукраїнської наукової конференції “Олександр Олесь: проблеми вивчення творчої спадщини і сучасність”, яка відбудеться 4-6 грудня 2008 року на базі Сумського державного університету.

Планується робота таких секцій:

Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку

Галузь: 

„Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку:
(До 100-річчя від дня народження Майстра)”,
яка відбудеться 15 – 17 листопада 2008 року.

На конференції передбачаються наступні секції:
1. Творчість Григорія Кочура й актуальні питання художнього перекладу в Україні.
2. Григорій Кочур як культуролог.
3. Перекладацький доробок Григорія Кочура.
4. Григорій Кочур як теоретик та історик перекладу.
5. Григорій Кочур у колі сучасників і послідовників.
6. Кочурознавство у ХХІ віці.

Доповідь на конференції – 20 хв., обговорення – 10 хв.
Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою.
Публікація матеріалів конференції – після її проведення.
Текст доповіді обсягом до 10 сторінок просимо подавати особисто під час реєстрації на дискеті разом із одним надрукованим примірником.
Реєстраційний внесок – 50 грн.
Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2008 року заповнену анкету (бланк анкети додається) та анотацію доповіді.

Сторінки

Підписатися на RSS - література