Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників «Новітні наукові дослідження держави і права – 2011»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників «Новітні наукові дослідження держави і права – 2011» відбудеться 22 квітня 2011 року на базі Миколаївського комплексу НУ «ОЮА» в місті Миколаєві. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасний стан та перспективи розвитку українського права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються молоді науковці та фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, студенти, слухачі, курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, здобувачі, аспіранти, ад’юнкти та докторанти з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції: 1) Теорія та історія держави та права. Філософія права; 2) Конституційне право; 3) Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право; 4) Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право; 5) Трудове право і право соціального забезпечення. Аграрне та екологічне право; 6) Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право; 7) Міжнародне приватне та публічне право. Право Європейського Союзу; 8) Соціологія та психологія права.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі в конференції необхідно не пізніше 22 квітня 2011 року надіслати (подати) до Оргкомітету: 1) заявку на участь у конференції (зразок заявки можна знайти за адресою http://nikolaevonua.far.ru/molodezh.htm); тези доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок); рецензію наукового керівника з підписом та печаткою (зіскановану) для осіб, які не мають наукового ступеня; електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресами: сonf_onua@mail.ru; conference-nikolaev@yandex.ru); копію квитанції про оплату
Учаснику конференції необхідно враховувати наступне: за участь у конференції та покриття витрат по виданню збірника за результатами конференції та оплату поштових послуг сплачується внесок у розмірі 100 гривень (для учасників з країн СНД та далекого зарубіжжя – сума, що еквівалентна 30 доларам США), що вноситься особисто, електронним або поштовим переказом за адресою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18, МК НУ «ОЮА» Козаченку Олександру Васильовичу; доповіді учасників будуть розміщені на Інтернет-сайті кафедри кримінально-правових дисциплін МК НУ «ОЮА» nikolaevonua.far.ru; збірник наукових праць, до якого будуть включені найбільш цікаві доповіді, буде виданий та розповсюджений серед учасників до 20 травня; оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові.