«Приватне право в умовах глобалізації: теоретичні та практичні аспекти»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» в рамках Всеукраїнського фестивалю науки запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Приватне право в умовах глобалізації: теоретичні та практичні аспекти», присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права, яка відбудеться 20 квітня 2012 року на базі Миколаївського комплексу НУ «ОЮА» в місті Миколаєві. Розвиток сучасного права на усіх рівнях його існування – національному, регіональному та міжнародному – проходить під впливом глобалізаційних процесів, які активізують діяльність, спрямовану на гармонізацію національного права із регіональними та світовими стандартами. У зв’язку із цим виникає проблема збереження власної правової традиції та розумного її поєднання із новелами у правовому регулюванні, що є запорукою розвитку національного права та зростання його ефективності.
Взяти участь у конференції, присвяченій обговоренню цих та багатьох інших питань розвитку приватного права пропонується усім, для кого не байдужі зазначені проблеми. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі юриспруденції, співробітники судових і правоохоронних органів України та зарубіжних країн, асистенти-стажисти, здобувачі, аспіранти, ад’юнкти та докторанти з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень. По результатах проведення конференції буде виданий збірник наукових праць учасників цього заходу.

[b]Пропонуються такі тематичні напрямки конференції:[/b]
[list]
[*]Теоретико-методологічні орієнтири приватно-правових досліджень в епоху постмодерну;
[*]Віддзеркалення глобалізаційних та євроінтеграційних процесів в теорії та практиці сучасної цивілістики;
[*]Проблеми публізації приватного права: вітчизняний та зарубіжний досвід;
[*]Аксіоматичні засади і перспективи розвитку аграрного, екологічного, трудового права та права соціального забезпечення;
[*]Реалізація права на справедливий судовий розгляд в цивільному та господарському судочинстві;
[*]Порівняльна цивілістика як засіб універсалізації права.
[/list]
[b]
Робочі мови конференції[/b]: українська, російська, англійська.

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:
 за участь у конференції та покриття витрат по виданню збірника за результатами конференції та оплату поштових послуг сплачується внесок у розмірі 100 гривень (за необхідності відправлення збірника матеріалів конференції в інші держави – 30 доларів США), що вноситься особисто, електронним або поштовим переказом за адресою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18, МК НУ «ОЮА» Оборотову Ігорю Гариславовичу;
 доповіді учасників будуть розміщені на Інтернет-сайті кафедри цивільно-правових дисциплін МК НУ «ОЮА» http://nikolaeviuscivile.org.ua;
 збірник наукових праць, до якого будуть включені найбільш цікаві доповіді, буде виданий та розповсюджений серед учасників до 20 травня;
 оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові.

Для участі в конференції необхідно [b]не пізніше 19 квітня 2012 року[/b] надіслати (подати) до Оргкомітету:
• заявку (зразок заявки додається);
• тези доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок);
• електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресами: nikolaeviuscivile@yandex.ua);
• копію квитанції про оплату.

Координати для контактів:
Адреса: вул. Генерала Карпенка, буд. 18, м. Миколаїв, 54038, Україна
Тел.: (0512) 34-20-91, Оборотов Ігор Гариславович
Тел./Факс: (0512) 34-01-12
Інтернет-сайт: http://nikolaeviuscivile.org.ua/
E-mail: nikolaeviuscivile@yandex.ua
Skype-ім’я: nikolaeviuscivile

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою в Інтернеті: http://www.nikolaeviuscivile.org.ua/science_ukr.htm
або у доданому до даного повідомлення файлі.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Zaproshennja_Privatne_pravo_2012.doc210 КБ