історія

Запрошуємо до публікації у фаховому виданні з історії

Галузь: 

Шановні колеги!

Формується XXIX випуск фахового збірника "Наукові праці історичного факультету "Запорізького національного університету". Матеріали приймаються до 15 жовтня 2010 р. Видання часопису заплановане на грудень 2010 р.

Видання публікує статті вчених, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя. Проблематика збірника: актуальні проблеми давньої, нової та новітньої історії України, питання всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, теорії і методології історичної науки.

III Міжнародна науково-теоретична конференція «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності»

Галузь: 

[b] Шановні колеги! [/b]

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет» 26 березня 2010 проводить III Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності». Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. У складі конференції будуть працювати політолого-соціологічна, філософсько-культурологічна та історична секція.

Конференция состоится в помещении РВУЗ «КИПУ» по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, пер. Учебный, 8. Начало работы конференции 26 марта 2010 года в 10.00. Регистрация участников с 9.30.

Будет издан сборник тезисов выступлений участников до начала работы конференции.

Міжнародна наукова конференція "Джерела локальної історії. Методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація"

Галузь: 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ініціює проведення Міжнародної наукової конференції

Джерела локальної історії

методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація

(Київ, 29 – 30 вересня 2009 року)

Під час конференції планується: розглянути джерелознавчі аспекти локальної історії, запровадити до наукового обігу нові джерела, обговорити методи їх дослідження, історико-науковий потенціал, та ширше коло питань, зокрема:

Унікальне і глобальне в місцевій історії

Центр і регіони в історичній свідомості соціуму

Місцева історія – територія культурного обміну

Хто, як і для чого вивчав місцеву історію

"Колекція" спогадів – простір історії

Що мешканці міст різних епох хотіли знати про рідне місто

Чи може місцева історія "уміститися" в музеї

Етнічно-культурний вимір інформації джерел локальної історії

Місцева історія: наукове, популярне, науково-популярне

До участі у конференції запрошуються дослідники локальної історії, вчені-гуманітарії (історики, джерелознавці, етнологи, філософи, мистецтвознавці), викладачі, краєзнавці, архівісти, музейні працівники.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція"

Галузь: 

Музей українського народно-декоративного мистецтва

Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція" відбудеться 14-15 листопада 2008 року

Метою конференції є залучення музейних працівників, науковців, дослідників мистецтва до всебічного вивчення музейних колекцій і шляхів їх комплектування, до наукового опрацювання як окремих музейних предметів, так і певних груп пам’яток, до проведення атрибуції творів.

Заявки до участі в роботі конференції у вигляді назви теми та короткого резюме просимо надати до 1 вересня 2008 року, вказавши при цьому своє ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посаду, адресу, контактний телефон.

Доповіді подаються по прибутті на конференцію на дискетах для РС з обов’язковим наданням друкованої копії.

Сторінки

Підписатися на RSS - історія