історія

I Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Етнічна культура в глобалізованому світі"

Галузь: 

Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Історичний факультет, Наукове етнологічне студентське товариство (НЕСТ) кафедри археології та етнології України запрошують взяти участь у I Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій 20-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова "Етнічна культура в глобалізованому світі".

Пропонуються наступні напрями роботи:

 • Історія розвитку етнографічної науки
 • Регіональні особливості традиційної культури
 • Особливості розвитку етнічної культури порубіжжя
 • Традиції та інновації в культурі етносів
 • Проблеми збереження етнічності

  Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, молдавська, румунська, англійська.

 • Міжнародна наукова конференція "Тренос" Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду

  Галузь: 

  Організатор:
  Національний університет "Острозька академія"

  Тематичні напрямки:.
  - "Тренос": історичні, філологічні та філософські аспекти;
  - Богословські погляди Мелетія Смотрицького;
  - Мелетій Смотрицький та полемічна література XVI - XVII ст.;
  - Схоластика на українських землях;
  - Українська та польська філософська думка в XVI-XVII ст.;
  - Проблема міжрелігійного діалогу в полемічних творах ранньомодерного періоду.

  Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

  ІІІ університетська конференція студентів і молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільнознавчих наук»

  Галузь: 

  Організатори:

  1. Національний університет «Львівська політехніка»
  2. Інститут гуманітарних і соціальних наук
  3. Секція ради молодих вчених Інституту гуманітарних і соціальних наук

  Напрямки роботи конференції

  Міжнародна заочна наукова конференція «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання»

  Галузь: 

  Організатор: Cхідноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля

  Питання для обговорення:

  • історична регіоналістика: теоретико-методологічні проблеми;
  • оцінка впливу історичних факторів і подій на сучасний портрет регіону;
  • патріотичний та виховний аспекти викладання історії в різних країнах;
  • вплив факторів глобалізації на розвиток відносин між країнами;
  • регіональна історія як ключовий елемент формування сучасної внутрішньої та зовнішньої політики держави;
  • відмінності регіональної політики з питань євроінтеграції в залежності від регіону;
  • відмінності у сприйнятті історичних подій та постатей в різних регіонах України та інших держав;
  • дослідження регіональної історії та архівні документи;
  • зовнішні та внутрішні історичні штампи у сприйнятті регіонів та країн;
  • роль архівної справи у попередженні політичного маніпулювання історичними фактами регіонів;
  • мультикультурність та мультинаціональність деяких регіонов - історія формування і розвитку, сприйняття спільного історичного минулого;
  • питання державної приналежності мультинаціональних регіонів.

  Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

  Галузь: 

  Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

  Напрямки роботи конференції:

  Історичні науки
  • Історія України;
  • Всесвітня історія;
  • Археологія;
  • Етнологія;
  • Антропологія;
  • Історіографія, джерелознавство;
  • Історія науки й техніки
  Філософські науки
  • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
  • Діалектика і методологія пізнання;
  • Соціальна філософія та філософія історії;
  • Філософська антропологія, філософія культури;
  • Історія філософії;
  • Філософія науки та освіти;
  • Логіка;
  • Етика, Естетика;
  • Релігієзнавство;
  • Українознавство;
  • Богослов'я
  Літературознавство

  I Київська студентська наукова конференция Studia Ruthenica "Актуальні питання історії України"

  Галузь: 

  Організатори:
  Київський університет імені Бориса Грінченка
  Інститут лідерства та соціальних наук
  Студентське історичне наукове товариство

  Мета: згуртування зусиль студентів-істориків Києва з метою формування наукової спільноти для обговорення та поширення досліджень з актуальних проблем Української історії

  Секції:
  - Середньвічньої історії України;
  - Ранньонова історія України;
  - Нова історія України;

  Львівський університет: шлях у три з половиною століття

  Галузь: 

  Дата проведення: 10.10.2011. Місце проведення: Україна, м. Львів.
  10-12 жовтня 2011 року на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться Міжнародна наукова конференція "Львівський університет: шлях у три з половиною століття".
  [list]
  [*]Відповідальний за проведення – проф. Сухий Олексій Миколайович.
  [*]Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
  [*]Телефон: (032) 239-4771.
  [*]E-mail: Klio-lviv@ukr.net
  [/list]

  Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій

  Галузь: 

  Дата проведення: 20.10.2011. Місце проведення: Україна, м. Львів

  20–22 жовтня 2011 року кафедра української фольклористики у рамках відзначення Днів Львівського Університету (до 350-річчя з часу заснування) проводить наукову конференцію "Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси)" у форматі Колессівських читань.

  Проблематика конференції визначається внеском родини Колессів у наукове та мистецьке життя кінця ХІХ – початку ХХІ ст., а також актуальними пробле-мами сучасної фольклористики та музикознавства. На обговорення пропонуємо такі питання:
  [list]
  [*]родина Колессів у науково-мистецькому житті кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
  [*]наукове видання і дослідження спадщини родини Колессів
  [*]аналіз фольклорних текстів
  [*]жанрова класифікація фольклорних творів
  [*]збирання, систематизація й архівування польових фольклорних матеріалів
  [*]галицька музична культура кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
  [*]жанр обробки народної пісні
  [*]галицьке хорове мистецтво
  [*]музична критика
  [*]музична педагогіка.
  [/list]

  Музеї України у всесвітньому культурному просторі

  Галузь: 

  3-й Всеукраїнський музейний фестиваль “Музеї України у всесвітньому культурному просторі” буде проходити у Дніпропетровську з 14 до 19 вересня 2011 р.

  У програмі фестивалю планується три конкурси:
  [list]
  [*]Мистецтво музейної експозиції: міні-виставки з тем „Раритети в експозиційному музейному просторі” та «Структури повсякденності в музеї».
  [*]Музейні видання: каталоги, презентаційні альбоми, оригінальні видання й видавничі проекти.
  [*]Впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен).
  [/list]
  Основні напрямки, які будуть розглядатися в межах трьох конкурсів:
  [list]
  [*]Європейський менеджмент і музеї (майстер-клас).
  [*]Комп‘ютерна ера в музеї: сьогодення і перспективи (круглий стіл).
  [*]Експертиза і оцінка музейних предметів (круглий стіл).
  [/list]
  В Експертній раді (журі) фестивалю працюватимуть провідні музеєзнавці, культурологи, фахівці в галузі дизайну, видавництва, реклами, кіномистецтва та комп’ютерних технологій.

  Міжнародна науково-практична конференція для молодих учених і студентів "Взаємодія і взаємозв’язок Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я (археологія, історія, сучасність)"

  Галузь: 

  Дата проведення конференції: 9-10 червня 2011 р.
  Останній день подачі матеріалів: 1 червня 2011 р.

  Тематика конференції:
  1. Археологічні дослідження та їх результати в ареалах Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я.
  2. Дніпровське Лівобережжя та Курське Посейм’я періоду давньоруської державності.
  3. Економічні та політичні зв’язки Чернігово-Сіверщини та Курщини напередодні та під час Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.
  4. Прикордонні зв’язки Гетьманщини, Слобідської України та Курщини у ХVІІІ ст.
  5. Економічні та торговельні зв’язки Чернігівської, Харківської та Курської губерній у ХІХ ст.
  6. Зв’язки діячів культури Чернігово-Сіверщини та Курщини ХІХ ст.
  7. Міжтериторіальна економічна діяльність родини Терещенків у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.
  8. Революційні події 1917 – 1921 рр. на прикордонних територіях Лівобережної України і Росії.
  9. Чернігово-Сіверщина, Сумщина та Курщина у роки тоталітарного режиму (1921 – 1941 рр.).
  10. Чернігівська, Сумська та Курська області у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.
  11. Чернігівщина, Сумщина та Курщина у складі СРСР у другій половині 40-х- на початку 90-х рр. ХХ ст.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - історія