XIII Міжнародна наукова-практична конференція Для студентів, аспірантів та молодих вчених «Оцінка можливостей трансформації економічної системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи», 23-24 грудня 2011 р., м. Київ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

«Оцінка можливостей трансформації економічної системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи»

Маємо нагоду та можливість запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Оцінка можливостей трансформації економічного системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи», організаторами якої є Київська фундація економічних досліджень..
Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, економістів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Банківська справа
6. Оцінка можливостей Менеджменту як конкурентної переваги
7. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит
10. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Місце проведення конференції:
м. Київ, вул. Пимоненко, б. 13, БЦ «ФОРУМ».

Форма участі: очна та заочна.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Умови участі у конференції:
До 21 грудня 2011 року (включно) надіслати на електрону адресу:
economic@economic-foundation.com.ua
1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «Квитанція» (наприклад, Фіненко К.П._Квитанція)
3) заповнити заявку учасника на сайті Київської фундації економічних досліджень.

Сплатити організаційний внесок (90 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:

Реквізити для оплати публікації учасникам України:
Банк отримувача: АТ «УкрСиббанк»
ПІБ особи відповідальної за адміністративну діяльність фундації:
Корнієнко Володимир Миколайович
МФО: 351005
ЄДРПОУ: 3347607952
Призначення платежу:
Поповнення поточного рахунку № 2625 1007 2446 28 Корнієнка В.М. від. ПІБ

Для учасників країн СНД:
Оплата проводиться за системою грошових переказів www.migom.com
або www.unistream.ru/.Дана система допомагає полегшити оплату
всім учасникам з СНД. Для того щоб скористатися даною перекладом:
досить учаснику знайти відділення обслуговування у своєму місті (знайти на сайті www.migom.com або www.unistream.ru) і скористатися переказом.
Учасник повинен вказати в перекладі тільки ПІБ одержувача і місто.
ПІБ: Корнієнко Володимир Миколайович
Місто: Київ
Сума переказу: 17 євро, 23 доларів США або 720 російських рублів (без врахування банківської комісії)

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більш двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Наприклад:
Гроші, фінанси і кредит
Фіненко К.П.
аспірант кафедри фінансів
Київського національного авіаційного університету
м. Київ, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

• Сторінки не нумеруються.
• Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Фіненко К.П.)
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

Контакти:

Київська фундація економічних досліджень
Поштова адреса: 03057, Київ-057, а/с 8
Офіційна веб-сторінка: www.economic-foundation.com.ua
Електронна адреса: economic@economic-foundation.com.ua
Контактний телефон: - +38 099 128 50 74

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon conference_inform_letter_ 23-24.12.11_KFED_ukr.doc78.5 КБ