VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для

студентів, аспірантів та молодих вчених

«ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Дата проведення: 20-21 січня 2012р.

Організатори конференції ставлять за мету обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Макроекономічне моделювання розвитку економічної системи.

2. Фінанси, гроші та кредит.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

4. Пріоритети регіональної економічної політики. Аналіз регіональних і місцевих ринків.

5. Інноваційно-орієнтований роз­ви­ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо­міч­ний простір.

6. Економіка праці. Управління персоналом.

7. Банківська справа.

8. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

9. Світова економічна інтеграція та трансформаційні процеси в ХХІ столітті.

10. Менеджмент.

Форма участі: очна та заочна.

Місце проведення конференції: м. Київ,бульвар Івана Лепсе, 3,

конференц-зал бізнес-центру «Преміум».

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Засідання секцій будуть проводитись в форматі доповідей. На доповідь виділяється не більше 10-ти хвилин, 10 хвилин - на обговорення. За результатами роботи конференції буде виданий збірник тез доповідей учасників.

Умови участі у конференції:

До 17 січня 2012 року (включно) надіслати на електрону адресу: contact@kyiveconomiccenter.org.ua
1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Коломієць Д.А.)

3) заповнити анкету учасника на сайті Київського економічного наукового центру «КЕНЦ».

Вартість участі у конференції становить 85 грн.

Сплатити організаційний внесок можна за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26200292345800

ОКПО: 295 302 093 7

МФО банка одержувача: 351005

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Чернобай В.О. від (ПІБ учасника конференції)
Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та його поштовою пересилкою учасникам.

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *rtf; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора/авторів (не більш двох) – шрифт напівжирний; посада, навчальний заклад, місце роботи (у разі закінчення навчання); місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

Фінансовий аналіз

Коломієць Д.А.

аспірант кафедри менеджменту

Київського інституту міжнародних відносин

м. Київ, Україна

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сторінки не нумеруються.
Назва файлу має бути підписана латиною відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Kolomiec DA)
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.
У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.

____________________________________

Контактна інформація

Адреса для кореспонденції:

03134, м. Київ, а/с 94

Web: kyiveconomiccenter.org.ua

E-mail: contact@kyiveconomiccenter.org.ua
Tel.: +38 (093) 81 119 56

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Conference_20-21.01_ukr 97.doc66 КБ