III Кримська НПК "Молода наука-2007"

Розділ: 

III Кримська науково-практична конференція "Молода наука-2007"
Відбудеться 19 жовтня 2007 р.
Для участі в конференції необхідно подати заявку до 15 жовтня 2007 р. і направити на адресу оргкомітету тези до 18 жовтня 2007 р.
Місце проведення конференції: м.Сімферополь, Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, вул. Київська, 181.
За результатами конференції будет видано збірник.

Вимоги до оформлення тез

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ
- обсяг тез допов дей 2-5 стор нок формату А-4 (210-297);
- тип шрифту Times New Roman, розм р шрифту 14, стиль - звичайний (Normal), м жрядковий нтервал 1,5;
- верхн та нижн поля на стор нц по 2 см, праве та л ве - 3 см, в дступ на абзац 1,25 см;
- на початку зл ва вказу ться УДК, дал в правому кут пр звище, м'я, по-батьков автора (повн стю), нижче - назва орган зац (ВНЗ) (без скорочень) та м сто, нижче через нтервал у центр - назва тез (заголовними л терами, жирним шрифтом 14-го розм ру), нижче через два нтервали друку ться текст;
- нада ться один надрукований вар ант статт на рос йськ й, укра нськ й або англ йськ й мовах та електронна верс я на дискет у формат MS Word 6.0/95 або 97/2000.

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

Контакти

Матеріали необхідно направити по e-mail: crimeabusiness{Равлик}mail.ru
чи за адресою м.Сімферополь, Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, вул. Київська, 181, ауд.307, Ю.С. Дорофей.
Конференція проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки АР Крим.
тел. 8 (0652) 269-290, 8 (050) 2243234

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]