V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ (У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ)"

Розділ: 

Дата події: 

Понеділок, 23 Листопад, 2015

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково - практичної Інтернет конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ (У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ)», яка відбудеться 30 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ в м. Львові та проходитиме у дистанційному форматі.
За результатами буде видано сертифікат та збірник матеріалів конференції.
У рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:
• Публічні галузі права;
• Приватно-правові галузі права.
Умови участі
Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:
1. Заявку на участь у конференції за формою, що вказана у «Вимогах до оформлення тез»;
2. Варіант тез доповіді та заявки у цифровому форматі. (редактор: Microsoft Word 6.0 ; формат файлів: doc.);
3. Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 23.00 год. 23 листопада 2015 року на наступну адресу електронної пошти:
pravokonf@mail.ru
Одержання тез та заявки на участь буде підтверджене повідомленням про їх отримання.
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті www.lac.lviv.ua
Друкований збірник та сертифікат про участь буде надіслано на поштову адресу вказану у заявці. За змістовне наповнення матеріалу відповідальність несе автор публікації; у разі невідповідності вимогам організатор відхиляє матеріали.
Організаційні внески. Витрати щодо видання та пересилки збірника матеріалів тез конференції здійснюються за рахунок внесків учасників Інтернет-конференції.
Розмір організаційного внеску становить 175 грн. – (витрати, пов’язані з друком збірника, сертифікату учасника, а також поштовою пересилкою учасникам) та перераховується за наступними банківськими реквізитами:
Одержувач: Приватбанк
Банк одержувача: Приватбанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО банка одержувача: 305299
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку Гентош Ростислав Євгенович код 2762614635. Для поповнення картки №5168757276340009.
Після сплати організаційного внеску, за умови відповідності тез «Вимогам до оформлення тез доповідей» та відповідності «Умовам участі» - до 30.12.2015 року учаснику будуть надіслані: сертифікат про участь, збірник матеріалів конференції.
Організатор зобов’язується не підвищувати організаційний збір чи вимагати будь – яких інших доплат.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька та польська.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
• Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написані і акуратно оформлені.
• Обсяг - до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 (297x210 мм), орієнтація - книжкова, поля - 25 мм;
• Гарнітура – Time New Roman, кегель - 12 міжрядковий інтервал - 1,0, стиль - Normal;
• Перший рядок - прізвище, ім'я та по батькові (повністю, кегель – 12, напівжирний, курсив, вирівнювання по правій стороні);
• Другий – для студентів: курс та місце навчання, для викладачів: посада, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи (кегель – 12, курсив, вирівнювання по правій стороні);
• Третій - назва доповіді (кегель 12, напівжирний, всі великі літери);
• Далі йде текст доповіді із абзацним відступом 1,25 см;
• Ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом;
Координати оргкомітету
Львівська комерційна академія
Юридичний факультет
79011, м. Львів, вул. Ів. Франка 68
Контактні особи:
098-255-48-33 Олександр Степанович
097-762-96-19 Юлія Осипівна
097-642-08-77 Софія Олександрівна
067-712-63-85 Ярослав Іванович
Тел./ факс: (032) 260-04-05
Web-сторінка: www.lac.lviv.ua
Детальніша інформація у вкладеному файлі.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon info_27_10_2015_4.doc211.5 КБ