Актуальні питання сучасної медицини

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міжнародна наукова конференція

студентів та молодих вчених

„Актуальні питання сучасної медицини”

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Основні напрямки:

Ø Соціальна медицина

Ø Фундаментальна медицина

Ø Клінічна медицина

Форма участі:

1. Тільки публікація тез

2. Публікація тез та усна доповідь

- регламент до 5-6 хв., обговорення до 3 хв.

3. Публікація тез та стендова доповідь

- площа постера до 125*80см.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1. Текст тез та анкета учасника повинні бути надані в оргкомітет конференції або електроною поштою, або поштовою адресою.

за електронною поштою до 8березня 2009р.**

за поштовою адресою до 25 лютого 2009р.**

2. Тези публікуються в збірнику незалежно від виступу доповідача, якщо вони відповідають вимогам оргкомітету конференції.

3. ТЕЗИ

3.1. Розмір тексту, набраного шрифтом Tіmes New Roman, розміром 12пт, через одинарний інтервал, всі поля по 2см - не більше 2500 знаків із пробілами.

3.2. Заголовок оформляється в такий спосіб:

назва роботи

ініціали, потім прізвище(а) автора (ів).

назва ВНЗу (повністю)

керівник - ініціали, потім прізвище (а) наукового (их) керівника (ів) зі ступенем/званням.

Текст тез повинен відображати актуальність теми, задачі, мету роботи, матеріали та методи її виконання, отримані результати, висновки.

4. АНКЕТА УЧАСНИКА конференції оформлюється за наведеним прикладом.

5. Тези і анкета учасника мають бути надіслані: