Міжнародна науково-практична конференція «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми»

Розділ: 

Дата події: 

П'ятниця, 25 Листопад, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Назва конференції:
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми.

Робота конференції планується за наступними напрямами:
1. Правоохоронна функція сучасної держави.
2. Ґенеза правоохоронної функції держави.
3. Конституційно-правові засади реалізації
правоохоронної функції держави.
4. Порівняльно-правовий аналіз здійснення
правоохоронної функції держави у різних типах
правових систем.
5. Суб’єкти здійснення правоохоронної діяльності.
6. Міжнародно-правові стандарти правоохоронної
діяльності.
7. Гармонізація законодавства європейських
держав у сфері правоохоронної діяльності.

Початок роботи конференції: 10 год.00 хв.
Адреса оргкомітету: 61000, м. Харків,пр. Л. Ландау, 27
Харківський національний університет внутрішніх справ
Контактна інформація:
Секретаріат організаційного комітету:
Електронна пошта: konfteor@gmail.com
Холод Юрій Анатолійович – (066) 274-50-97