Соціальні комунікації

Теорія та історія соціальних комунікацій;
Документознавство, архівознавство;
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;
Теорія та історія журналістики;
Теорія та історія видавничої справи та редагування;
Прикладні соціально-комунікаційні технології;
Соціальна інформатика;

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

35800 Рівненська обл.
м. Острог, провул. Древлянський 15, Україна
Телефон +380 67 304-44-03
E-майл lingua.lab@oa.edu.ua
Дата проведення: 3-4 квітня 2014 року
Останній день подання матеріалів: 15 січня 2014 року
Організатор:
Національний університет "Острозька академія”

Етика спілкування в інтернеті

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Для того щоб спілкування у віртуальному просторі не принижувало людину, а, навпаки, сприяло її особистісному зростанню необхідно дотримуватися загальноприйнятих етичних вимог, правил мережевого етикету. З появою Інтернету в наше життя навіть увійшло таке поняття, як нетикет (netiqutte — від англ. net — мережа та франц. etiqutte — етикет).
Сформовано такі правила мережевого етикету:
[list=1]
[*]пам'ятайте, що Ви розмовляєте з людиною. Не робіть іншим те, чого не хочете отримати від них самі. Поставте себе на місце людини, з якою розмовляєте. Відстоюйте свої погляди, але не ображайте тих, хто навколо Вас. Не забувайте про головний принцип мережевого етикету: повсюдно в мережі знаходяться реальні люди. Будьте терплячі й чемні. Не вживайте ненормативну лексику, не йдіть на конфлікт заради самого конфлікту;

Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху"

Галузь: 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції!

Організатори:
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Інститут післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Українська бібліотечна асоціація

Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України)

(Список організаторів уточнюється до 1.12.2013 – запрошуємо до співробітництва)

Основні питання конференції:
Національні та міжнародні проекти доступу до наукової інформації;
Наукометричні та бібліометричні інструменти оцінки наукових досліджень;
Наукові журнали: нові моделі та технології створення та розповсюдження;
Відкритий доступ: інституційні та тематичні депозитарії, журнали відкритого доступу;
Створення і використання наукових електронних ресурсів та електронних бібліотек;
Питання інтелектуальної власності при створенні і використанні електронних ресурсів;
Новітні інформаційно-комунікаційні технології в університетських бібліотеках.

В межах Конференції також відбудуться:

Електронна пошта як засіб спілкування в мережі Інтернет

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Що таке електронна пошта?

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку»

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», яка відбудеться 15–16 травня 2014 р. в Інституті філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського (м. Вінниця).

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Актуальні проблеми теорії та історії української журналістики
Регіональні ЗМІ: досвід, традиції, проблеми функціонування
Сучасні аудіовізуальні ЗМІ: стан, зміни, перспективи
Нові медіа: на шляху до он-лайн-комунікації
Мовні аспекти в сучасному мас-медійному просторі України
Жанрова палітра сучасного медіадискурсу
Українська публіцистика: вчора, сьогодні, завтра
Реклама та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій
Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи

Мова конференції: українська, російська

Для участі у конференції потрібно до 15 березня 2014 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додано), наукову статтю (7-10 сторінок) (студентські наукові публікації подавати у співавторстві з керівниками) за адресою: pressvin@i.ua

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість"

Галузь: 

Національний університет "Острозька академія” запрошує Вас на VIII Міжнародну науково-практичну конференцію "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість"
Останній день подання матеріалів: 15 січня 2014 року

І Всеукраїнська наукова конференція «Публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії та історії»

Галузь: 

Проблематика конференції

 • Публіцистика і глобалізаційні процеси сучасності;
 • Соціокультурна модель публіцистики: від давнини до сучасності;
 • Жанрова система публіцистики: канон і модифікації;
 • Публіцистична творчість: традиції і новаторство;
 • Публіцистика і література;
 • Постмодерні тенденції в публіцистиці і медіа культура;
 • Зарубіжна теорія публіцистики;
 • Інтертекстуальність в публіцистиці;
 • Ономастичний світ публіцистики;
 • Письменницька публіцистика: історія , аксіологія, концептосфера;
 • Публіцистика в друкованих та електронних ЗМК: наративна стратегія;
 • Морально-етичний дискурс сучасної публіцистики;
 • Редагування публіцистичного твору;
 • Fiction та non fiction в публіцистиці;
 • Методика викладання публіцистики у вищій школі.

Інформатиза́ція суспі́льства

Інформатизація суспільства — це високоорганізований соціально-економічний і науково-технічний процес розробки та створення сприятливих умов для задоволення інформаційних потреб суспільства завдяки використанню інформаційних ресурсів.

Fields: 

II Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху"

Галузь: 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції!

Організатори:

 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Інститут післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
 • Українська бібліотечна асоціація
 • Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України)
 • (Список організаторів уточнюється до 1.12.2013 – запрошуємо до співробітництва)

Основні питання конференції:

Національні та міжнародні проекти доступу до наукової інформації;
Наукометричні та бібліометричні інструменти оцінки наукових досліджень;
Наукові журнали: нові моделі та технології створення та розповсюдження;
Відкритий доступ: інституційні та тематичні депозитарії, журнали відкритого доступу;
Створення і використання наукових електронних ресурсів та електронних бібліотек;
Питання інтелектуальної власності при створенні і використанні електронних ресурсів;
Новітні інформаційно-комунікаційні технології в університетських бібліотеках.
В межах Конференції також відбудуться:

ІІ Всеукраїнська наукова конференція "Україна в системі глобального інформаційного обміну"

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо до участі в ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців», яка буде проходити 25-26 жовтня 2013 р. на базі кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові напрями конференції:

1. Інформаційні технології та системи для аналізу міжнародної інформації;

2. Математичне моделювання проблем міжнародних інформаційний відносин;

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціальні комунікації