комунікація

Секретів вдалого публічного виступу

Лише одиницям вміння володіти увагою аудиторією дається з народження, більшості людей цієї майстерності потрібно вчитися
Перша проблема, з якою стикаються практично всі люди, це хвилювання. Психологи попереджають: боротися з хвилюванням марно! Чим більше ти вмовляєш себе заспокоїтися, тим більша ймовірність того, що хвилювання в самий відповідальний момент паралізує твій розум, мова і ноги ...
Спробуй метод «парадоксальної інтенції» або «переусіленія». Відзначивши у своєму стані очевидні ознаки хвилювання, похвали сама себе:

Чтв, 22/12/2016

Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Всі тези конференції

Мар'їна Олена Юріївна. Адаптація бібліотек до цифрового простору: переосмислення соціальних змін

Секція 3. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій
(Тези на офіційному сайті бібліотеки Вернадського)

Мистецтво спілкування як основа комунікативної культури

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Для педагогічного працівника мистецтво спілкування є однією з найважливіших професійних рис, оскільки головним засобом реалізації навчання та виховання виступає саме комунікація. Відповідно від рівня розвитку комунікативних здібностей залежить ефективність і результативність його роботи.

СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ КАФЕДРИ У СОЦІАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ КОМУНІКАЦІЙ

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Сьогодні забезпечення потреб ринку праці у професіоналах залежить від місця навчання та його якості. Володіння знаннями та інформацією визначає успішність ділової діяльності та бізнесу, підтримання загального порядку в суспільстві та розвиток комунікацій у ньому. Позитивний інформаційний образ кафедри формується за допомогою соціальних комунікацій у віртуальному середовищі.

Комунікативна політика

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Сутність комунікаційної політики в маркетингу розкриває характеристика Шимп (1990, с.7). згідно з нею комунікація — це процес, за допомогою якого можливий обмін думками і судженнями між індивідуумами або між організаціями і індивідуумами. Різними способами (усно, • письмово, образотворчо) думки, знання, стосунки тощо передаються іншим особам.

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

35800 Рівненська обл.
м. Острог, провул. Древлянський 15, Україна
Телефон +380 67 304-44-03
E-майл lingua.lab@oa.edu.ua
Дата проведення: 3-4 квітня 2014 року
Останній день подання матеріалів: 15 січня 2014 року
Організатор:
Національний університет "Острозька академія”

Мова. Культура. Комунікація : дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Address:
Чернігів, в. Гетьмана Полуботка 53

E-mail Оргкомитета:
axli@i.ua

Організатори:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Телефон / Факс:
+0380662236306

Вартість участі, проживання та харчування:
220 грн. для громадян України / 35 USD для негромадян

Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху"

Галузь: 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції!

Організатори:
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Інститут післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Українська бібліотечна асоціація

Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України)

(Список організаторів уточнюється до 1.12.2013 – запрошуємо до співробітництва)

Основні питання конференції:
Національні та міжнародні проекти доступу до наукової інформації;
Наукометричні та бібліометричні інструменти оцінки наукових досліджень;
Наукові журнали: нові моделі та технології створення та розповсюдження;
Відкритий доступ: інституційні та тематичні депозитарії, журнали відкритого доступу;
Створення і використання наукових електронних ресурсів та електронних бібліотек;
Питання інтелектуальної власності при створенні і використанні електронних ресурсів;
Новітні інформаційно-комунікаційні технології в університетських бібліотеках.

В межах Конференції також відбудуться:

Електронна пошта як засіб спілкування в мережі Інтернет

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Що таке електронна пошта?

І Всеукраїнська наукова конференція «Публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії та історії»

Галузь: 

Проблематика конференції

 • Публіцистика і глобалізаційні процеси сучасності;
 • Соціокультурна модель публіцистики: від давнини до сучасності;
 • Жанрова система публіцистики: канон і модифікації;
 • Публіцистична творчість: традиції і новаторство;
 • Публіцистика і література;
 • Постмодерні тенденції в публіцистиці і медіа культура;
 • Зарубіжна теорія публіцистики;
 • Інтертекстуальність в публіцистиці;
 • Ономастичний світ публіцистики;
 • Письменницька публіцистика: історія , аксіологія, концептосфера;
 • Публіцистика в друкованих та електронних ЗМК: наративна стратегія;
 • Морально-етичний дискурс сучасної публіцистики;
 • Редагування публіцистичного твору;
 • Fiction та non fiction в публіцистиці;
 • Методика викладання публіцистики у вищій школі.

Сторінки

Підписатися на RSS - комунікація