Житомир

VІI Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасні Філологічні Дослідження Та Навчання Іноземної Мови В Контексті Міжкультурної Комунікації»

Організатори:
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Хмельницький нацiональний унiверситет та інші.

Передбачається робота таких секцій:

Птн, 27/03/2015

V Науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2015» для молодих учених і студентів

Організатори:
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Інститут зоології НАН України, Українське наукове товариство паразитологів, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Напрями роботи конференції:

Срд, 11/03/2015

"VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті”

Галузь: 

VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті” 4-8 листопада 2013 р.

Секції конференції:
1. Теоретико-методологічні засади розвитку мовної освіти в контексті нової освітньої парадигми
2. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень
3. Актуальні аспекти раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном
4. Новітні технології викладання іноземних мов у загальноосвітній та вищий школі
5. Безперервний професійний розвиток вчителів іноземної мови в умовах інформаційного суспільства

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька.

* Обговорити статті можна тут
Шановні учасники конференції, гості, колеги!
Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у конференції “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті.”

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів "Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі"

Галузь: 

Житомирський державний технологічний університет запрошує взяти участь у конференції "Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі", що відбудеться у Житомирі 14.11.2013 року.

Адреса:
10005, Україна, м. Житомир, вул. Черняховського, 103

E-mail Оргкомитета:
kmoa_ztu@ukr.net

Дедлайн:09.11.2013

Контактна особа:
Осовська Наталія Сергіївна

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів «Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід»

Галузь: 

У розрізі тематики конференції заплановано такі секції:
1. Інституційно-правове забезпечення розвитку підприємств виробничої сфери;
2. Маркетинг підприємств виробничої сфери;
3. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку логістичного менеджменту підприємств виробничої сфери;
4. Управління розвитком менеджменту підприємств виробничої сфери регіону, країни;
5. Менеджмент знань та кадровий менеджмент як основа ефективного розвитку підприємств виробничої сфери;
6. Напрямки та шляхи вдосконалення менеджменту підприємств виробничої сфери.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства"

Галузь: 

Організатор:
Житомирський державний технологічний університет

Тематичні напрямки:

 1. економічна теорія та історія економічної думки;
 2. світове горподартво і міжнародні відносини;
 3. економіка та управління підприємствами
 4. економіка та управління національним гостодарством
 5. розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 6. економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 7. демографія, економіка праці, соціальна економіка
 8. гроші, фінанси і кредит;
 9. бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 10. статистика;
 11. математичні методи, маделі та інформаційні технології в економіці;
 12. економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
 13. теорія та історія державного управління;
 14. менеджмент суб'єктів підприємницької діяльності
 15. суб'єкти і механізми державного управління.

Останній день подання матеріалів: 1 грудня 2012 року

Форма участі: заочна


Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:

Підписатися на RSS - Житомир