XI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2013»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у ХI Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2013», яка відбудеться 21-23 травня 2013 року в Національному авіаційному університеті.
[b]МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]
Обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, проблеми нової концепції гуманітарної освіти в технічному університеті.

[b]ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ)[/b]
1. Вимірювання, контроль, діагностика
2. Інформаційна безпека
3. Спеціалізовані комп’ютерні системи та CALS-технології
4. Комп’ютерні науки і інженерія
5. Комп'ютерні системи
6. Математичне моделювання та чисельні методи
7. Аеронавігація
8. Аерокосмічні системи моніторингу та управління
9. Радіоелектронні комплекси та авіоніка
10. Авіаційна англійська мова та безпека польотів
11. Енергетичне устаткування
12. Новітні триботехнології
13. Сучасні аеропортові технології
14. Міцність та втомленість повітряних суден
15. Сучасні технології підтримки льотної придатності повітряних суден
16. Автоматизація та енергозбереження на транспорті
17. Аеродинаміка та безпека польотів
18. Авіаційна хіммотологія
19. Керування складними системами
20. Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці
21. Електроніка і радіоелектронні системи
22. Автоматизовані системи управління технологічними процесами
23. Електродинамічні та електронні системи
24. Міське, промислове, цивільне та транспортне будівництво
25. Технічна естетика, архітектура та дизайн
26. Хімічні технологія та інженерія
27. Екобезпека та екобіотехнологія
28. Кадастр та інформатика
29. Дистанційні аерокосмічні дослідження
30. Економічні та управлінські бізнес-процеси розвитку авіаційних підприємств
31. Проблеми організаційно-правового забезпечення та державного регулювання в сфері цивільної авіації
32. Боротьба з правопорушеннями: національні та міжнародні аспекти
33. Актуальні проблеми приватного права
34. Організаційно-правові засади регулювання відносин в сфері економіки
35. Диверсифікація міжнародних зв’язків України в процесі інтеграції до світового соціокультурного та економічного просторів
36. Психологія безпечної експлуатації авіаційного транспорту
37. Професійна підготовка перекладачів авіаційної галузі

тел.: (044) 406-71-56,
факс.:(044) 406-72-12
e-mail: vtnik@nau.edu.ua
http://avia.nau.edu.ua