Соціолект підлітків

Соціолект підлітків формується під впливом соціокультурних факторів (кіно- та шоу-бізнесу, ЗМІ, новітніх технологій соціальної комунікації, музичної субкультури, сленгу афроамериканців тощо) на базі соціально-психологічної спільності дітей у підлітковому віці (протиставлення себе дорослим, домінування однолітків у колі співрозмовників, надмірна емоційність, підвищена агресивність тощо) та швидко реагує на різні зміни соціального характеру.
З сучасного українського молодіжного жаргону можна навести приклади таких синонімічних рядів: торба – гаплик – хана – труба – глина – слива – ландиш (кінець, крах чогось), герла – матильда – клава – тітка (дівчина) тощо.
Проаналізувавши інформаційне наповнення молодіжних форумів ( “Тернопільський Форум”, “ROCK.LVIV.UA: Форум”), ми сформували характерні риси стилю мовлення підлітків:

 • Позначення вигуків (огоооооо…., Аучччч!!!);
 • Використання скорочень “треба, хочеш” скорочують на “тре, хош”, “дякую” – “дякс, дякі”;
 • Написання перших літер слів у словосполученні “має бути” пишуть “мб”, “хтозна” пишуть “хз”;
 • Транслітерація слів російської та англійської мов ("ван лов,ван хард, летс гет тугезер енд філ олрайт)", “Ху а зіз піпл???”, “канцерт в амєрікі ”);
 • Вираження сміху – “ггггг)))”;
 • Велика кількість графічних усмішок :-)) ;
 • Використання послідовності дужок )))))) замість графічної усмішки :-) ;
 • Абревіатурні скорочення (імхо – на мою скромну думку, );
 • Специфічна лексика з комп’ютерних ігор (ламер, геймер);
 • Використання олбанської мови – стилістичного прийому, спрямованого на досягнення експресивно-комічного ефекту шляхом зумисно помилкового написання слів, відмова від пунктуації (lol – lutz, “тупа зачод!”, “мальчіГ”);
 • Використання цифр як літер (то4но, кл6080);
 • Використання неалфавітних знаків ( ! замінюють літеру І – !нод! );
 • Написання всіх літер окрім голосних, великими буквами (“Це ТоЧно Не ФаРТ”);
 • Помилки найчастіше не виправляються;
 • Неалфавітні й нецифрові символи можуть складатися у літери (комбінації косих рисок /\/\ – літера M, |< – літера К, [- – (літера Е));
 • Надмірне вживання слів ненормативної лексики з пропущенням букв чи їх заміною на інші букви;
 • Використання фамільярної лексики (“дружбан”, “чуділо”, “мурло”);
 • Використання вульгаризмів (“морда”, “пика”, “дурепа”, “придурок”).
Проведене дослідження доводить, що соціолект підлітків – це некодифікована норма мовного спілкування підлітків, яка визначається використанням нестандартної лексичної системи, запозичень зі соціолектів інших молодіжних субкультур, власних лексичних новоутворень, певних синтаксичних конструкцій, морфологічних форм, графічних позначень, неалфавітних символів тощо.

Інформація взята з сайту - http://webstyletalk.net

Forums: 

Fields: 

Keywords: