Міжнародні науково-теоретичні Граматичні читання – V

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

5 - 6 лютого 2009 року кафедра української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ спільно з Інститутом української мови НАН України проводять міжнародні науково-теоретичні Граматичні читання – V.

Роботу читань плануємо здійснювати за такими напрямками:
1. Актуальні проблеми когнітивної граматики.
2. Теоретичні і практичні проблеми морфології.
3. Актуальні проблеми синтаксису.
4. Проблеми категорій словотвірного рівня.
5. Проблеми дискурсології, дискурс-аналізу.
6. Функціональна семантика морфологічних і синтаксичних форм.
7. Актуальні проблеми морфології і синтаксису сучасних діалектів.
8. Прикладна (комп'ютерна) лінгвістика: аспекти, напрями досліджень.
9. Слов'янські прийменники: категорійна семантика і функції, контрастивістика (круглий стіл).
10. Типологія предикатів і моделі речень у слов'янських мовах (круглий стіл).
11. Сучасні питання міжмовної комунікації: імплікатури, кодекси, постулати (круглий стіл).

Орієнтовний графік роботи конференції:

4.02.09 – заїзд учасників, реєстрація;
5.02.09 – пленарне засідання, робота у секціях, засідання круглих столів;
6.02.09 – робота у секціях, засідання круглих столів.

Проїзд, харчування, проживання – за рахунок учасників конференції.
Про необхідність житла просимо повідомити не пізніше 15 січня 2009 року.
Тел. для довідок: (8 062) 381 70 06 – кафедра української мови та прикладної лінгвістики.
Відповідальний за поселення Данилюк Ілля Григорович: моб. +38 067 7084691.

Сайт конференції http://mova.dn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=1