Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний торгово-економічний інститут; Краківський економічний університет (Польща); Молдавська економічна академія (Молдова); Білоруський торгово-економічний університет споживацької кооперації (Білорусь).

Адреса:
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19

E-mail Оргкомитета:
conf_ME@mail.ru

Телефон / Факс:
+ 38 (050) 380 76 47 – Головня Юлія Ігорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки.
044 531 48 74 – кафедра міжнародної економіки

Вартість участі, проживання та харчування:
Сума організаційного внеску становить: безпосередня участь - 170 грн., заочна участь - 100 грн.

Робота конференції планується за такими напрямами:
1. Концепції та моделі національного економічного розвитку відкритих економік.
2. Державна регуляторна політика в забезпеченні відтворювальних процесів.
3. Державно-приватне партнерство у формуванні конкурентоспроможності національної економіки.
4. Економічний суверенітет в умовах глобалізації.
5. Інформаційно-комунікаційна складова розвитку національної економіки.
6. Розвиток сфери товарного обігу в системі факторів економічного зростання.
7. Якість та безпека товарів в умовах глобалізації.
8. Інноваційний розвиток підприємств України: джерела, механізми, проблеми та перспективи.
9. Економіка природокористування та глобальні проблеми охорони довкілля.

Мета конференції: обмін науковими ідеями та результатами досліджень щодо розробки механізмів нівелювання ризиків трансформаційних процесів, визначення стратегічних перспектив розвитку національних економік і обґрунтування пріоритетів їх оптимальної інтеграції до глобалізованого економічного простору.