Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
Термін подачі тез до 15 травня 2011 року.

Тематика конференції
1. Філософія і культура
- Історія філософії
- Соціальна філософія
- Філософія культури
- Філософія релігії
- Філософія науки
- Інформаційна культура

2. Педагогіка
- Стратегії розвитку освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу
- Інформатизація освіти
- Тенденції розвитку вищої освіти
- Компетентний підхід у системі вищої школи
- Інтеграція освітньої і наукової складових у діяльності вищої школи
- Виховний процес у вищій школі

3. Історія
- Загальна історія
- Історія України
- Історія науки і техніки
- Ідея українського національного самовизначення
- Історіко-філософські концепції утворення української народності
- Боротьба за державність
- Виникнення багатопартійної політичної системи в Україні

4. Соціологія і політологія
- Кадровий менеджмент
- Сучасні технології соціологічного опитування
- Політична соціологія
- Сучасні виборчі технології
- Політична конфліктологія
- Проблеми взаємодії влади та громадськості (вітчизняний та зарубіжний досвід)
- Історія і теорія політичних партій
- Регіональні політичні процеси

5. Державне управління та право
- Адміністративне і фінансове право
- Трудове право
- Цивільне право
- Господарське право
- Історія держави та права
- Охорона авторських прав

6. Економіка
- Економічна теорія і економічна політика
- Економічна історія
- Політична економія
- Мікроекономіка
- Мезоекономіка
- Макроекономіка
- Регіональна економіка
- Математичні методи в економіці

7. Культура здоров’я
- Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах
- Спортивна медицина та реабілітація

Для публікації матеріалів у збірнику тез доповідей необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції:

1. Електронний варіант тез доповідей обсягом 2-5 сторінок, набраних в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу формату А-5 з розширенням *.doc. Шрифт тексту Times New Roman, розмір 10,5 pt. Абзацний відступ 0,7 мм. Міжрядковий інтервал 1.0. Усі береги – 15 мм. Файл має бути названий прізвищем автора тез.

2. Відомості про автора (після тез) у наступному вигляді: ПІБ; місце роботи або навчання; посада, науковий ступінь; вчене звання; адреса для надсилання збірника.

3. Тим, хто бажає виступити з доповіддю необхідно надіслати заявку та попередньо узгодити з оргкомітетом конференції свій
виступ до 6 травня 2011 року.

4. Копія документа про оплату. Організаційний внесок за участь у конференції (з надрукуванням матеріалу) становить 70грн.

Кошти слід перераховувати:
Одержувач: ПриватБанк р/р 29244825509100 МФО 305299 ЄДРПОУ: 14360570 Призначення платежу: за участь у конференції (обов’язково вказати прізвище автора) Журбі Миколі Анатолійовичу (ІПН 3034318892) на к/рах. 6762462039199390.

Телефони: +38 (06453) 5-10-82
Web-сторінка: http://www.iht.lg.ua/sites/default/files/conf17-19.05.2011.pdf
E-майл: ftg-conference@rambler.ru
Адреса оргкомітету: 93009, Україна, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, 31, корпус У-1, к. 239