Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

[center]МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СПІЛКА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВИЙ КЛУБ «СИНЕРГІЯ»[/center]

Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс» 26-27 травня 2011 р. Київ

На обговорення виносяться такі питання:

- Ґенеза та трансформація університету;
- Ідея (теорія) університету;
- Сучасний класичний університет і Болонський процес;
- Дослідницький університет в контексті Європейського простору наукових досліджень;
- Державне фінансування та автономія університетів;
- Університет та фундаментальні цінності людства (довкілля, клімат, продовольча проблема, охорона здоров’я, збереження миру).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Тези обсягом до 2-х стор. Просимо надсилати до 15 квітня 2011 р. на електронну адресу:

Senergy@univ.kiev.ua
Вимоги до оформлення тез: тези повинні містити чітко визначену мету дослідження та його відношення до теми конференції, використані методи, основні результати та висновки. Назва роботи: вирівняти по центру, заглавними літерами, шрифт – Time New Roman, жирним. Подані тексти не змінюються та не редагуються.

Структура тез:

Розмір: 12, звичайний стиль, одинарний проміжок
Відступ: 2,5 см.
Вартість участі у конференції – 500 грн.

Контактна особа: Хмара Марина. Тел. (050) 922-53-21 (050) 922-53-21