Кафедра «Деталі машин і прикладна механіка» НТУ ХПІ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра «Деталі машин і прикладна механіка» НТУ ХПІ, що забезпечує загальноінженерну підготовку на всіх технічних факультетах університету, веде своє походження з механічного відділення Харківського практичного технологічного інституту, на якому читався курс «опір матеріалів і побудова деталей машин».

У різний час цей курс читали

З 1885 по 1898 рік проф. Кирпичев Віктор Львович,

З 1898 по 1902 рік проф. Зернов Дмитро Степанович.

Очолювали кафедру і розробляли основи предметів «Деталі машин» і «Прикладна механіка» проф. Тир Вадим Эрастович з 1902 по 1926 рік, проф. Дашкевич Борис Петрович з 1926 по 1950 рік, доц. Дьяченко Степан Кузьмич з 1950 по 1967 рік, проф. Киркач Микола Федорович з 1967 по 1990 рік, з 1990 року по 2013 рік проф. Гапонов Володимир Степанович. З 1967 по 1984 рік кафедру «Технічна механіка» очолював проф. Гонский Георгію Вікторович. У 1985 році відбулося об’єднання кафедри «Деталі машин» і «Технічна механіка». Об’єднана кафедра одержала назву «Деталі машин і прикладна механіка».

З 2014 року завідує кафедрою Гайдамака Анатолій Володимирович – кандидат технічних наук, професор.

В останні роки співробітниками кафедри виконаний ряд значимих робіт. Розроблено методику розрахунку опорних і завзятих підшипників, застосовуваних у гідротурбобудуванні, у результаті якої створені Керівні технічні матеріали (РТМ) на розрахунок цих підшипників.

Результати розробок РТМ з’явилися базою для створення галузевих стандартів «Підшипники направляючи на масляному змащенні для вертикальних гідравлічних турбін. Конструкція, розміри і технічні вимоги» і «Метод розрахунку підшипників сегментних на масляному змащенні для валів гідравлічних турбін».

Проведено роботи зі створення алгоритму розрахунку динамічних характеристик гідротурбозубчатих агрегатів (ГТЗА) великої потужності. Довершено робота з підвищення ресурсу приводів вугіллерозмелювальних млинів, застосовуваних на ГРЕС.

Відповідно до галузевої Цільової комплексної програми підвищення якості гідропневмомастильного устаткування ВПО «Союзгідравліка» «Дослідження методів і відпрацьовування типової методики визначення функціональних характеристик ущільнень для зворотно-поступальних з’єднань гідравлічного устаткування», завершена робота з розробки типової методики визначення функціональних характеристик ущільнень, що дозволяє організувати вхідний контроль якості ущільнень і підвищення довговічності гідроциліндрів на 30%. Результати роботи є основою для створення Оста на методику іспитів ущільнень, а потім Дст.

З 1976 р. кафедра входить в учбово-науково-виробниче об’єднання «ХПИ-ИПМАШ-П/Об Турбінний завод» (УНПО). У рамках цього об’єднання завершена наукова праця по розробці і створенню перспективних типів підшипників для АЕС і ГЕС. Виконувалися роботи з забезпечення високої ефективності і надійності створюваного гідротурбінного устаткування. Розроблялися удосконалені методи розрахунку гідромашин і рекомендації з проектування.

З 14 викладачів кафедри – 11 кандидатів наук, один доктор наук, один професор, 10 доцентів, два старший викладач і один асистент.

Сайт Кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/dmpm/uk/o-kafedri/