IX Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»

Розділ: 

Дата події: 

П'ятниця, 15 Квітень, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

IX Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, Методологія, практика» відбудеться 15 квітня 2016 р.


Напрямки роботи конференції

Запрошує студентів і молодих учених вітчизняних і закордонних ВНЗ, наукових організацій та установ узяти участь у роботі ХIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів „ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ”, що проходитиме на базі Національного авіаційного університету (м. Київ).

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва напряму – Гуманітарні науки
Назва секції – Мова як соціокультурний феномен
Робочі мови – українська, російська, англійська.

Вартість участі в XIV міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки"

35 грн. для студентів НАУ (за умови участі без надання окремого екземпляру збірника матеріалів);
50 грн. для зовнішніх учасників та студентів НАУ (з наданням окремого екземпляру збірника матеріалів);
за бажанням можна подавати матеріали розміром більше однієї сторінки, проте вартість кожної сторінки становитиме 35 грв. + 15 грн. за збірник для студентів НАУ та 50 грв. за сторінку для студентів з інших ВНЗ.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДЛЯ УЧАСНИКІВ З ІНШИХ ВИШІВ

(Усі документи надсилаються електронною поштою на електронну адресу andriasik@i.ua).
1. Реєстраційна картка учасника конференції (формат файлу Word 1997 – 2003)
2. Тези доповіді (формат файлу Word 1997 – 2003)

ДЛЯ УЧАСНИКІВ З НАУ

1. Реєстраційна картка учасника конференції (формат файлу Word 1997 – 2003)
2. Тези доповіді (формат файлу Word 1997 – 2003)
3. Роздрукована версія тез з печаткою НТБ НАУ на коді УДК, підписами автора (авторів) та наукового керівника під останнім рядком тез.

ФОРМАТ ТЕЗ
Обсяг – 1 сторінка

Формат аркуша – А5 (148×210 мм).

Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20мм; праве – 15мм.

Міжрядковий інтервал – одинарний.

Заголовок УДК (Times New Roman Cyr, font 9) – вирівнювання по лівому краю.

Відомості про авторів

Перший рядок:

прізвище, ініціали (Times New Roman Cyr, font 9, bold)
статус (Times New Roman Cyr, font 9) – вирівнювання по правому краю.
Другий рядок: учбовий заклад (Times New Roman Cyr, font 9, italic) – вирівнювання по правому краю.

Назва матеріалів (Times New Roman Cyr, font 9, bold) – відступ першого рядка абзацу 5 мм, вирівнювання по лівому краю, відступ зверху – 6 пт, знизу – 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів.

Текстова частина (Times New Roman Cyr, font 9), відступ першого рядка абзацу 5 мм – вирівнювання по ширині, без переносу слів.

Список літератури (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по центру, відступ зверху – 6 пт, знизу – 0 пт.;

Прізвища й ініціали авторів, джерела (Times New Roman Cyr, font 9, italic);

Назва роботи (Times New Roman Cyr, font 9, відступ знизу – 6 пт між окремими джерелами у списку літератури) вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку.

Список літератури для матеріалів тез необов’язковий.

Роботи студентів НАУ та їхні супровідні документі надаються лаборанту кафедри особисто науковим керівником.

За якість оформлення наукової роботи і супровідних документів несе відповідальність кожен науковий керівник.

У випадку неналежного оформлення матеріалів конференції та/або супровідних документів, ці роботи не будуть подані на розгляд комісії стосовно отримання рекомендації для участі в конференції та опублікування матеріалів у збірнику.

№з/п Фаховий переклад Художній переклад
1 Методології Практики, які застосовуються в даній теорії
2 Практика Особливості практики
3 Міжнародні переклади Їх особливості
ДолученняРозмір
Image icon konferenciya.jpg5.25 КБ