ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених "Закарпатські правові читання"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету Закарпатського державного університету, Закарпатський осередок Ліги студентів Асоціації правників України, Координаційна ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України запрошує на ІІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих учених "Закарпатські правові читання"

Останній день подачі матеріалів: 5 квітня 2011 р. (до 18:00)

Конференція проводиться відповідно до плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році".

Тематичні напрямки:
1. Теорія та історія держави і права, філософія права.
2. Конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право.
3. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право.
4. Цивільне, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
5. Кримінальне право та кримінологія.
6. Кримінальний процес та криміналістика.
7. Трудове право та право соціального забезпечення.
8. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

Робоча мова: українська.

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції.

Організаційний внесок: 80 грн. - для членів Ліги студентів Асоціації правників України, 90 грн. - для інших учасників.

Переказ коштів здійснюватиметься за банківськими реквізитами, які будуть надіслані у листах-підтвердженнях кожному учаснику Організаційним комітетом.

Витрати учасників, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Увага! Після отримання Вами банківських реквізитів, просимо надіслати нам одночасно:
1. Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
2. Для членів Ліги студентів АПУ – відскановану копію посвідчення кандидата у члени АПУ.

Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:
1. Заявку на участь.
2. Електронний варіант статті або наукових тез.
3. Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня).

Увага! Кількість учасників конференції обмежена. У випадку перевищення запланованої кількості учасників Оргкомітет залишає за собою право достроково припинити прийом заявок.

Вимоги до оформлення доповідей
- Наукова стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження та не містити плагіату.
- Обсяг статті – до 8 сторінок, наукових тез - до 4-х сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
- Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
- Другий - прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).
- Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, вчене звання.
- Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.
- Наприкінці роботи слід вказати відомості про наукового керівника.
- Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках — [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге — номер сторінки.
- Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліо-графічного опису (див.: стандарт «Бібліогра-фічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).
- Електронний варіант доповіді має бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі doc (наприклад, Іваненко.doc).

Примітка:
1.У разі невідповідності статті (доповіді) вказаним вимогам Оргкомітет може відмовити у прийнятті її до друку.
2. Про реєстрацію Ваших матеріалів Оргкомітет надішле лист-підтвердження.

Програма роботи конференції:

28 квітня
9.00-10.00 – реєстрація учасників
10.00-11.00 – відкриття конференції, пленарне засідання
11.00-14.00 – секційні засідання
14.00-14.30 – обід
14.30 –18.00 – секційні засідання
20.00 – дружня вечірка (участь необов’язкова, оплата здійснюється індивідуально кожним учасником)

29 квітня
9.00-11.00 – секційні засідання
11.00-12.00 – підведення підсумків, закриття конференції, нагородження учасників
11.00 - 17.00 – екскурсійна програма.
18.00 – від’їзд учасників

Адреса: м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, Закарпатський державний університет
Телефони: (050) 830-80-28
Факс: (0312) 65-45-47
Web-сторінка: http://www.ligauba.org.ua
E-майл: pravovi4utannja@gmail.com
Адреса оргкомітету: 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, Закарпатський державний університет, Юридичний факультет