ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Секції роботи конференції:
1. Інноваційна складова розвитку трансформаційної економіки;
2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльністьв умовах побудови інформаційного суспільства;
3. Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства

За матеріалами роботи конференції видається збірка тез доповідей учасників.

http://www.udau.edu.ua/assets/files/konferencii/2013/22-23.04.2013Odessa.pdf