Духовність як основа сталого розвитку сучасного українського суспільства: соціокультурний, релігійний і мистецький аспекти

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо до участі в роботі науково-практичної конференції «Духовність як основа сталого розвитку сучасного українського суспільства: соціокультурний, релігійний і мистецький аспекти», яка відбудеться 18-19 вересня 2008 року у Національному лісотехнічному університеті України.
Сучасне українське суспільство переживає динамічний розвиток у всіх сферах економічного, суспільного й духовного життя. А тому світоглядні, історико-культурні, мистецькі, релігійні, соціальні та економічні трансформації потребують нового і комплексного переосмислення цих процесів для того, щоб віднайти нові сталі цивілізаційні духовні і економічні орієнтири, які відповідали би вимогам і потребам сучасної людини. З огляду на те, що духовні цінності є невід'ємною частиною культурного й соціально-економічного життя людини, на цій конференції буде зроблена спроба подивитися на проблеми взаємовідносин людина-людина, людина-суспільство, людина-природа, людина-Творець з точки зору соціокультурного досвіду, традиційного християнського вчення, еколого-економічної теорії і практики, а також мистецького проектування і відображення духовного і матеріального світу.
На конференції планується обговорення таких тем:
• Соціокультурна складова у стратегії сталого розвитку українського суспільства
• Інтеграція природничо-наукового та соціогуманітарного знання у формуванні екологічної свідомості. Екологізація гуманітарної освіти
• Релігійні засади екологічної етики
• Проблеми збереження природної та культурної спадщини України
• Еко-імператив у дзеркалі мистецтва

Заявки на участь у конференції та тези доповідей (2 стор.) просимо надсилати до 15 червня 2008 р. на адресу оргкомітету: 79057, м. Львів, вул. Чупринки, 103, Кафедра соціології та культурології НЛТУ, або на електронну пошту duda(at)tbrn.net.ua. Телефон для довідок (032) 239-2712. Планується видання матеріалів конференції.