Останні коментарі

дуже класні і дієві поради! А

дуже класні і дієві поради! А від себе хочу усім порадити сайт http://terytoriya.com.ua/ , де можна знайти статті на цікаві і потрібні теми. Є 4 розділи: досягай, мандруй, відвідуй, слухай. Я впевнена, що кожен знайде щось цікаве для себе.

Заява НТШ "про нищівний фінансовий удар українській науці"

Заява Наукового товариства імені Шевченка з приводу проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік»

Опубліковано Ireny Kasyanenko Пон, 2015-12-07 12:06
Заява

Наукового товариства імені Шевченка з приводу проекту

Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік»

Наукове товариства імені Шевченка (НТШ), найдавніша наукова організація українського народу, висловлює свою глибоку стурбованість у зв’язку з планами уряду на чолі з Арсенієм Яценюком за рахунок організаційних і фінансових заходів у бюджеті 2016 року завдати нищівного удару українській науці та освіті.

Віковічні прагнення українського народу до створення власної держави вільних високоосвічених громадян, так виразно і яскраво артикульовані його науковими і культурними світочами Тарасом Шевченком, Іваном Франком, Михайлом Грушевським і Андреєм Шептицьким завершилися здобуттям незалежності 1991 року. Науковці, освітяни, виховані ними інтелігенція та студентство впродовж усіх років української незалежності були ініціаторами змін суспільного життя на засадах свободи, демократії, поваги людської гідності. Їхнє неприйняття відхилень у розвитку держави від цих принципів і особистий приклад надихали мільйони наших громадян на самопожертви та перемоги на Майдані.

Для науки, освіти і культури роки незалежності були нелегкими, чергові уряди їх потребами здебільшого нехтували під приводом необхідності підтримки тих чи інших галузей економіки. Через це за останні десятиліття десятки тисяч людей змінили фах, а зараз тисячі наших науковців ведуть добре підтримувані іншими державами і бізнесом дослідження в чужих країнах, наші професори і доценти навчають там їхніх студентів. Проте, потенціал науки і освіти не було зведено остаточно нанівець, а консолідація науковців, освітян та депутатів Верховної Ради різних фракцій дозволила шляхом прийняття у листопаді ц.р. нового Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» відкрити шлях до реформування академічної, вузівської і відомчої науки і, відтак, – зайняття нею в українській державі місця, притаманного державам швидкого економічного зростання. Однак уряд, імітуючи реформи та нехтуючи світовим досвідом і державними нормативними актами, розпочав у проекті бюджету на 2016 рік остаточне фінансове і організаційне нищення академічної і вузівської науки, яке неминуче закінчиться інтелектуальною деградацією усього суспільства і занепадом держави.

НТШ розцінює плани уряду як такі, що спрямовані проти інтересів народу і держави, вимагає перегляду відповідних позицій проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік». Закликаємо Верховну Раду України продовжити дії, спрямовані на розбудову України як держави, орієнтованої на розвиток науки і освіти, технологій та інновацій. Очікуємо від Президента України Петра Порошенка невідкладного підписання Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Ухвалено на Загальних звітних зборах НТШ 5 грудня 2015 року, місто Львів

- See more at: http://ntsh.org/node/522#sthash.28kg4Net.dpuf

Ярослав

Книжка "Календар української медицини", Київ, 220 с. у Покажчик

Ганіткевич Я. Український медичний календар / Я. Ганіткевич. – Київ,
2016. – 220 с.
Календар представляє річниці видатних лікарів та дати історії української медицини,
які в наступних роках заслуговують відзначення або згадки. До видання включені
відомості про активних і видатних лікарів-українців в Україні-Русі, у Козацько-
Гетьманській Україні, в колишній Російській імперії, Австро-Угорщині, Польщі, в світі,
про лікарів різних національностей на українських землях. Представлено дані про
понад 700 лікарів. Подані відомості про важливі та важкі для охорони здоров’я події в
Україні. В книзі представлено відомості з опублікованих раніше «Українських
медичних календарів» на 2012, 2013, 2014, 2015 роки та зібрано дані на 2016 рік.
Приведено річниці за Х-ХХ століття до 1916 року. Календар може бути корисним
протягом низки десятиліть на кожний рік, з доданням календарних дат лише за один
наступний рік.
Передмова
Представлений медичний календар подає відомості з історії української
медицини. Започаткував її на еміграції своїми працями В. Плющ, в УРСР вони
були заборонені. Розвиток історії української медицини активно продовжився в
незалежній Україні. В книзі приведені дані про річниці лікарів і вчених-медиків
та про важливі події становлення медицини і розвитку охорони здоров’я на
різних землях України за Х-ХХ століття, а також про українських лікарів у
різних країнах світу.
Із самого початку підготовки сучасних календарів медицини виявилося, що
опубліковані раніше в радянські часи календарі потребують значного
доповнення. В радянських публікаціях у виданнях «Знаменательные и
юбилейные даты истории медицины 19… года» (більше 35 випусків під
редакцією проф. В. Д. Петрова в Москві) та інших замовчувалися численні дані
про події медицини на українських землях, про українців-медиків. Не
подавалися об’єктивно дані про розвиток медицини в Русі-Україні, в князівські
часи, в Козацько-Гетьманській Україні, в часи перебування українських земель
під владою сусідніх країн, при розподілі наприкінці ХVІІІ століття земель
України і належності двом імперіям – Австро-Угорській імперії (Галичина,
Буковина, Волинь, Закарпаття) та Російській (решта українських земель). Кожна
з часток України потрапила під впливи двох відмінних, а де в чому – цілком
протилежних як суспільно-політичних, так і культурно-освітніх систем.
Розвиток медицини на українських землях, що увійшли до складу Австро-
Угорської імперії пішов за новочасним європейським зразком. Навіть на
Буковині, яка була найвіддаленішим периферійним регіоном Австрії, система
медичного забезпечення розвивалася й удосконалювалася як і по всій імперії.
Розвиток об’єктивної історії України дає можливість розглядати історію
медицини і охорони здоров’я на різних землях у різних періодах і умовах – у
Великому князівстві Русі-України, в період Ординської навали, в складі
Великого князівства Литовського, при переході Волині, Підляшшя, Поділля,
Брацлавщини та Київщини під владу Польсько-Литовської держави, в Галицько-
Волинському князівстві, при входженні Буковини до Молдавського князівства,
при утворенні козацько-гетьманської України, в умовах приєднання козацької
держави до Російської імперії, при поділі України по Дніпру між Річчю
Посполитою та Московською державою, при переході частини українських
земель до складу Австрії, Австро-Угорщини, Угорщини, Румунії,
Чехословаччини. Особливості різних держав, їх влада, освіта, закони, література
мали вплив на розвиток медицини і охорони здоров’я на українських землях. У
польсько-литовську добу українці називали себе русинами – слово утворилося
від назви «Русь»; росіян у ті часи переважно називали московитами.
В УРСР не представляли даних про розвиток медицини в Українській
Народній Республіці, на Західно-Українських землях, в Закарпатті і Буковині,
про репресованих українських лікарів і науковців-медиків, про діяльність
українських лікарських організацій в еміграції в Європі та в Америці, в інших
країнах світу. Якщо приводилися деякі дані про лікарів різних національностей
(росіяни, поляки, німці, євреї та ін.) на підросійській Україні, то зовсім не було
представлено даних про лікарів інших національностей, які лікували українське
населення Галичини, Волині, Закарпаття, Буковини. Не описували науковців-
медиків Острозької та Замойської академій, Києво-Могилянської академії,
найстарішого в Україні Львівського університету.
Публікацію медичних календарів ювілейних і знаменних дат (персоналії та
події) ми почали в 1991 році, з того часу надруковано понад 15 таких матеріалів,
підготовлено книжку «Історія української медицини в датах та іменах» (2004).
На жаль, досі в Україні, як в радянську добу, не відкрито в медичних
університетах ні однієї кафедри історії медицини, не відновлено кафедри історії
медицини, яка була у медичному факультеті Львівського університету (1929-39).
А співробітники цих кафедр могли б розвивати історію медицини та охорони
здоров’я відповідно до сучасного рівня історії української держави.
При підготовці цього календаря використана як давня медична література,
так і монографії, брошури, численні статті в незалежній Україні. Приведені
відомості з видань різних областей і міст: Пам’яті лікарів Полтавщини. –
Полтава, 1996; А. М. Груша, М. М. Дуля. З історії медицини Чернігівщини. –
Чернігів, 1999; С. Д. Кобилянський. Історія медицини Буковини. – Чернівці,
1999; Головко О. Ф., Головко В. О. Історія медицини Поділля (в ХVІІІ-XX ст.). –
Вінниця, 2000; Медицина Запорізької області. – Запоріжжя, 2001; Васильев К. К.
История здравоохранения Одессы. – Одеcса, 2010; Історія розвитку медицини на
Одещині. Дореволюційний період / І. І. Ніточко та ін. – Одеса, 2011 та ін. Дуже
багато нових відомостей з історії медицини в Україні подано в
біобібліографічних довідниках ННМБ України – «Медицина в Україні. Видатні
лікарі». – Київ, 1997 та особливо у другому виданні – «Медицина в Україні.
Біобібліографічний словник», Випуск 2. – Київ, 2012. Приведено дані з
біографічних словників найстаріших університетів: «Біографічний словник НМУ
ім. О. О. Богомольця». – Київ, 2006; Професори Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів, 2006, 2009; Видатні
вихованці Харківської вищої медичної школи: Бібліографічний довідник. –
Харків, 2010. Цінні дані опубліковані О. М. Ціборовським (Історія становлення
соціальної медицини…, 2010).
Таким чином календар містить розширені відомості з історії медицини на
різних землях України у різні історичні періоди, про лікарів-українців і лікарів
інших національностей. Доповнення відносяться практично до кожного
приведеного року. Приведено біографічні дані, згадано понад 700 лікарів.
Щоб прискорити в українській історії медицини розвиток потрібних
об’єктивних даних, у поданому календарі приведені знаменні дати з
використанням проміжків часу в 5 років. У книзі зібрані відомості, які дозволять
у майбутньому представити особливо важливі дати – 100, 125, 150, 200 і т. д.
роковин різних лікарів та різних подій української медицини. Можливо потрібно
внести ще деякі важливі дати про діячів медицини та події охорони здоров’я в
різних землях України.
В роки радянської влади виходили календарні видання з приведенням дат
народження до останніх 60 років, подій радянської і міжнародної медицини – до
останніх 25 років. Це дозволяло подавати нові радянські матеріали, відзначати
події та осіб того часу, представляти немало вчених відповідно до їхніх
службових характеристик, а не до оцінки загальною історією медицини. Проте в
нашій історії період 50-100 років тому назад охоплює один із найважчих і
найскладніших періодів історії України. Це роки Першої світової війни, події в
Східній Україні та в Західній Україні, утворення УНР і ЗУНР, боротьба з
окупантами за самостійну державу, громадянська війна і участь медиків в житті
країни, розвиток медицини і охорони здоров’я в УРСР, періоди Голодомору і
Геноциду, масовий терор комуністичного режиму 1937-38 рр., знищення
багатьох лікарів і групи українських вчених-медиків, складна участь лікарів у
Другій світовій війні, утворення медицини Української Повстанської Армії,
підпільний Український Червоний Хрест, деяке відродження українського
національного життя в роки німецької окупації, переслідування органами
гестапо, боротьба тоталітарного режиму проти «українського буржуазного
націоналізму», посилення русифікації, репресування величезної кількості
українців, в тому числі лікарів, початок дисидентського руху і т. д. Ці події,
довгий час в УРСР замовчувані або перекручено представлені, не однаково
трактуються різними авторами, істориками різної ідеології. Потрібний ще
певний час для об’єктивного висвітлення цих періодів у загальноприйнятій
історії України, для обґрунтованого внесення подій і осіб медицини того часу до
календарів видатних дат.
При таких обставинах в наш час вважаємо доцільним обмежитися датою
наймолодших подій 100 років тому (до 1916 року), як звичайно прийнято у
світовій науці.
В календарі не приведено детально даних про лікарів і вчених-медиків та
про події медицини в зарубіжних країнах (Росія, Польща, Німеччина, Франція,
Англія, США, Японія, Китай та ін.). Ці дані дуже обширні, показник видатних
імен у світовій медицині включає понад 1200 осіб, вони досить об’єктивно
подавалися в минулому, відомі нашим медикам і читачам з низки нових
публікацій і монографій: О. А. Грандо. Визначні імена у світовій медицині. –
Київ, 2001. – 495 с.; Енциклопедичний довідник "Лауреати Нобелівської премії.
1901-2001". Ювілейне вид. – Київ, 2001. – 768 с.; Кімакович В. Й., Герич І. Д.,
Кущ О. О. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини. Біографічні
нариси. – Ужгород, 2003. – 420 с.; Вікіпедія – Список Нобелівських лауреатів та
ін.
Будемо вдячні читачам за зауваження і побажання.

Ярослав

ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ

В звязку з підготовкою урядом проекту бюджету на 2016 рік піднято питання про різко знижене фінансування науки, готується ВР проти такого проекту уряду, який мабуть зберігає незвичайно сприятливі умови для приховування без податків мільярдерів, а при оподаткування малого бізнесу, бідних працюючих і пенсіонерів забирається кошти в НАН України! Чи Спільноті варто залишати без уваги це питання?

Ярослав

стендфорд не єдиний є круті

стендфорд не єдиний є круті українські проекти для онлайн освіти, як на приклад prometheus.org.ua де викладені навчальні курси від викладачів КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ та Києво-Могилянської академії. А багато інфи про міжнародні освітні програми є на ZALIK.NET

Язык и культура ХIX Международная научно-практическая конференци

Країна: Росія
Місто: г. Новосибирск
Дедлайн: 12.11.2015
Дата початку: 12.11.2015
Дата закінчення: 12.11.2015
Область наук: Философские; Филологические; Искусствоведение; Культурология;
Тип конференції: Міжнародні;
E-mail Оргкомитета:
monography@ngs.ru; monography@mail.ru
Організатори:
Центр развития научного сотрудничества ( г. Новосибирск)
Телефон / Факс:
8-383-291-79-01; 8-913-749-05-30
Вартість участі, проживання та харчування:
1195 рублей за одну публикацию (5 страниц)
Приглашаем ученых, преподавателей вузов, учителей, аспирантов, работников образования, студентов принять участие в работе международной научно-практической конференции:
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Основные направления конференции (секции):
1. Диалектология;
2. Историческая лексикология и лексикография;
3. История зарубежных литератур;
4. История языка и культурная память народа;
5. История, теория и методика преподавания искусств и гуманитарных наук;
6. Классическая филология;
7. Лексикология и фразеология;
8. Общие вопросы языкознания;
9. Проблемы изучения и сохранения языков и культур народов мира;
10. Проблемы переводоведения;
11. Психолингвистика;
12. Русская и зарубежная литература;
13. Русский язык: конструкционные и лексико-семанти­ческие подходы;
14. Семиотика;
15. Сравнительное историческое языкознание;
16. Стилистическая динамика в художественной литературе и в эволюции языка;
17. Теория концептов;
18. Фонетика;
19. Фоносемантика;
20. Формальные методы анализа речи;
21. Фразеология и языковая динамика;
22. Язык и ментальность.
Сборник зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и публикуется на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru с постатейной разметкой. Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья.

Re: ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший ...

На мою думку, Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку» це чудова нагода для молодих науковців обмінятись новими враженнями і дослідженнями різних напрямів науки.

Re: Національний університет «Львівська політехніка» ...

На мою думку, ця спеціальність буде користуватися великимпопитом, адже підготовує високваліфікованих фахівців з консолідації інформації та інформаційних аналітиків, що в наш ще є дуже актуальним.

Сторінки