Останні коментарі

Веб-сайт

Інформація про конференцію на Веб-сайті факультету http://unf.tane.edu.ua/article.jsp?id=733

Львів, який ми бачимо щодня - Фотожурнал Львова

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

Налаштування

Шаблон можна легко переробити для інших документів (особливо це може бути корисним для написання наукових статей). Для цього достатньо зробити його копію з іншою назвою, і перевизначити основні стилі: Normal (Звичайний текст), Heading 1,2,3 (Заголовок 1,2,3). Інші стилі унаслідують найбільш важливі характеристики (шрифт, розмір шрифта, міжрядковий інтервал тощо).

Львів, який ми бачимо щодня - Фотожурнал Львова

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

Дуже хороша річ

Дане рішення є дуже хорошим та корисним для авторів наукових робіт. Один, що правда, досить суттєвий нюанс. Ефективне використання даного засобу можливе, якщо людина ефективно володіє MS Word, зокрема користає стилями, знає що таке автонумерація по стилю, перехресні посилання, макроси.

P.S.

Цим повідомленням в першу чергу я орієнтувався на молодих дослідників, яких в теперішній час навіть найменша незручність може відлякати писати дисертацію. Тому вибраний розділ - поради молодим дослідникам.
Але звичайно використання пропонованого шаблону не має вікових обмежень:).
Львів, який ми бачимо щодня - Фотожурнал Львова

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

Зауваження ІКНІ НУ ЛП

8 вересня 2006 року в ІКНІ відбувся круглий стіл за участі провідних науковців Інституту, на якому було обговорено «Концепцію розвитку наукової сфери України». У результаті обговорення було сформульовано ряд зауважень щодо її змісту.
1. Пропонована концепція не має цілісного характеру, фактично складається з кількох фрагментів, кожен з яких орієнтований на вирішення окремих часткових, часто другорядних задач.
2. У концепції недостатньо відображено інтереси та потреби «споживача» наукових досліджень, що призводить до відірваності концепції від реальних задач, що постають перед суспільством.
3. Пропонована в концепції система присвоєння наукового ступеня «атестований доктор наук» за науковий здобуток (без захисту дисертаційної роботи) є недосконалою, зокрема породжує перешкоди на шляху отримання даного наукового ступеня молодим науковцям, а також зумовлює небезпеку необ’єктивності при присуджені наукового ступеня.
4. Неприпустимим є делегування ряду освітньо-методичних функцій НАН України, зокрема – експертизи навчальних посібників та робочих програм.
5. Впровадження концепції у життя сприятиме створенню додаткових бюрократичних структур із слабо визначеними функціями та надмірними регуляторними повноваженнями. Зокрема, практично не визначено задачі, підпорядкування та засади діяльності Національного Наукового Фонду, в якому пропонується зосередити 30% державного фінансування наукових досліджень.
6. У концепції практично не відображено проблеми та перспективи розвитку науки у недержавних навчальних закладах та у приватному секторі економіки.
7. Викликає сумнів зміст проекту указу «Про комерціалізацію об’єктів права інтелектуальної власності….», зокрема виникає небезпека обмеження можливості вільного та критичного обговорення наукових результатів.
8. У концепції недостатньо відображена роль МОН України у формуванні загальних засад розвитку науки в Україні, фактично НАН України стає «міністерством науки».
9. У концепції не відображено актуальні задачі побудови відкритого наукового інформаційного поля України, та впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності наукових установ України.

Сторінки