Україна

Другий міжнародний науково-практичний форум «Принцип верховенства права та права людини»

Галузь: 

7-9 травня 2010 року на базі факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбудеться ІІ Міжнародний науково-практичний форум «Принцип верховенства права та права людини.

Початок роботи Форуму – 7травня о 12:00 год. Реєстрація учасників триватиме з 10:00 до 12:00 у приміщенні Національного університету «Києво-Могилянська академія», за адресою: м. Київ, вул. Сковороди,2, Староакдемічний корпус НаУКМА ,1 поверх.

Увагу до Форуму проявили учасники із багатьох країн світу - США, Польщі, Латвії, Угорщини, Росії, Білорусі, Казахстану та, звичайно, України.

Свої доповіді учасники презентуватимуть у рамках п’яти секцій:

• Історичні та теоретичні аспекти верховенства права
• Публічна влада та верховенство права
• Права людини в контексті верховенства права
• Верховенство права у приватноправових відносинах
• Верховенство права у міжнародному праві

Отже, тематика Форуму здатна задовольнити найвибагливіші правничі наукові смаки та вподобання :).

Крім того, програмою Форуму передбачена ще й культурна частина – екскурсії Києвом, Могилянкою. Неофіційне спілкування на офіційні теми також передбачене – під час урочистих спільних обідів.

запрошуємо до участі в науково-популярному альманасі "Відповідальна економіка"

Галузь: 

Шановні друзі!
Якщо ваші дослідницькі, викладацькі, практичні або громадянські інтереси пов’язані із питаннями екологічної економіки, екологічного управління та спорідненою проблематикою, щиро запрошуємо вас до участі у проекті щодо випуску науково-популярного альманаху "Відповідальна економіка".
Це видання поширюватиметься серед студентів екологічного та економічного напрямків підготовки, науковців і практиків – керівників вітчизняних підприємств. Сподіваємось, що цей проект допоможе зрушити з місця проблеми роз’єднаності екологічного та економічного знання, недалекоглядності планування діяльності підприємств, поширення прогресивного досвіду їх функціонування.
Засновником видання є громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-економічній інтеграції" (м. Луганськ), яка об’єднує молодих учених. Ми вітатимемо вашу участь у цьому проекті, яка може полягати у наданні для друку оригінальних, дискусійних статей, які зачіпають та окреслюють напрямки розв’язку нетривіальних проблем сьогодення та майбутнього. Перший номер альманаху планується до випуску наприкінці листопада 2009, тож, ми чекатимемо на ваші статті протягом вересня та жовтня.

Міжнародна наукова конференція "Місто-як-текст: літературні проекції"

Галузь: 

10-11 вересня 2009 року на базі Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету відбудеться Міжнародна наукова конференція
"Місто-як-текст: літературні проекції".

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

Орієнтовні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференції:

1. "Міський текст" у вимірах теорії та історії літератури.
2. Образ міста: міф – історія – фантазія.
3. Прочитання локальних текстів: київського, львівського, римського, лондонського, паризького, московського, петербурзького та ін.
4. Опозиції "місто / село", "столиця / провінція" в літературі.
5. Репрезентація міських топосів у художніх творах (будинок, вулиця, храм, парк, ринок, цвинтар тощо).
6. Урбаністичний спосіб життя: соціально-психологічний вимір у літературі.

Робочі мови конференції: українська, білоруська, російська, польська, болгарська, англійська.

Всеукраїнська науково-методична конференція "Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи"

8-10 квітня 2009 року на базі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Криворізького технічного університету відбудеться Всеукраїнська науково-методична конференція "Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи".

Проблематика конференції

1. Теоретико-методологічні засади вищої освіти у світлі Болонського процесу.
2. Сучасні проблеми професійної освіти.
3. Інноваційні технології в професійній підготовці та діяльності фахівців.
4. Гуманітаризація та гуманізація навчально-виховного процесу в закладах освіти.
5. Актуальні проблеми мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців.
6. Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою.
7. Проблеми фахової підготовки педагога професійного навчання.
8. Перспективи професійної самореалізації педагога професійного навчання.
9. Становлення педагогічної майстерності фахівця в умовах неперервної освіти.
10. Професійне становлення майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.
11. Управління професійною освітою і навчанням на виробництві.

Робочі мови конференції - українська, російська.

"Комп'ютерні науки та інженерія" (CSE-2008) - третя конференція молодих вчених

Галузь: 

Україна, Львів.
Термін проведення: 30 жовтня – 1 листопада 2008 р.

Конференція проводиться для стимулювання наукової діяльності молодих вчених у таких напрямках: розробка програмного забезпечення; прикладна та комп’ютерна лінгвістика; комп’ютерні системи та мережі; математичне моделювання та обчислювальні методи; електроніка та телекомунікації; матеріали електронної техніки

Телефон, факс, e-mail, сайт організації; відповідальна особа (ПІБ, телефон, e-mail):
258-24-04
cse.maibox@omail.com
http:cse.vidne.net
Березко О.Л.

Сторінки

Підписатися на RSS - Україна