Україна

ІІІ-я Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції»

Галузь: 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Запрошуємо вас до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», яка відбудеться 17–18 квітня 2014 р.

Планується робота секцій:

теоретичні й методологічні проблеми соціальних комунікацій;
теорія й історія журналістики і видавничої справи: актуальні проблеми функціонування ЗМІ та книговидання в Україні;
зв’язки з громадськістю та реклама: прикладні соціально-комунікаційні технології;
трансформаційні процеси діяльності бібліотек, музеїв та інших соціально-культурних закладів;
документознавство як соціокомунікативна дисципліна в міждисциплінарному науковому просторі;
види мистецтва (музика, хореографія, театр, кіно та ін.) як засоби масової комунікації;
соціальні комунікації в культурних індустріях: теорія та практика гостинності в готельно-ресторанному й туристичному бізнесі;
інформаційні комунікації в сучасному суспільстві (комп’ютерні науки).

Сучасні дослідження мови та літератури

Галузь: 

Факультет іноземних мов Донецького національного університету запрошує Вас на Українсько-російську школу-конференцію молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури».
Контактна особа: докторант кафедри германської філології, к.філол.н., доц. Клименко Ольга Вікторівна (donetskmoskvalingconference14@gmail.com)
Донецький національний університет
Факультет іноземних мов,
проспект Гурова, 14
83001 Донецьк
Tel.: +38-062-302-09-25
Fax: +38-062-302-09-22

Международная конференция «Консолидация научных исследований»

Друга Міжнародна конференція “Кластерні обчислення”

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у Другій Міжнародній науково-технічній конференції "Кластерні обчислення" (CC'13).
Час проведення: 3-5 червня 2013 року. Місце проведення: Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна.
Тематика конференції:

НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2013

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції молодих правників «НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2013», яка відбудеться 20 квітня 2013 року. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасного стану і перспектив розвитку права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, молоді науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, здобувачі, ад’юнкти, студенти, слухачі, курсанти, екстерни з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
– Теорія та історія держави та права. Філософія права;
– Конституційне право;

II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні системи і технології, AIST 2013"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні системи та технології, AIST 2013», яка буде проводитися з 21 по 24 травня 2013 року на базі Сумського державного університету.

Конференція буде проводитися у формі вебінару.

Останній термін подачі матеріалів -15 березня 2013 року.

Секції конференції:

VІI Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»

Галузь: 

23 листопада 2012 року
VІI Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»

«Приватне право в умовах глобалізації: теоретичні та практичні аспекти»

Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку»
м. Одеса, 11-12 березня 2011 р.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.
Головні напрями конференції:

 Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
 Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
 Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
 Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
 Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
 Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
 Економіка праці та управління персоналом.
 Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

Сторінки

Підписатися на RSS - Україна