Харків

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2011"

Галузь: 

Запрошуємо на ІІІ Всеукраїнську наукову конференцію студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2011"

Останній термін реєстрації: 25 березня

Останній день подачі матеріалів: 31 березня 2011 р.

Тематичні напрямки:
- аналітична хімія
- неорганічна хімія
- органічна хімія
- фізична хімія

Робочі мови: українська, російська

За матеріалами конференції буде опубліковано збірку тез доповідей.

Організаційний внесок: 75 грн для студентів, 100 грн для аспірантів.
Кошти буде використано на друкування програми і збірки тез доповідей конференції.

Реквізити для перерахунку коштів:
р/р 26202337900065 у АКБ "Правекс-Банк", м. Київ, МФО 321983, ін.н. 3169910188 (замість ОКПО)
одержувач Леонова Наталія Олександрівна
платник П.І.Б. учасника
призначення оргвнесок для участі у конференції "ХКЧ'11"

Умови участі:
необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету

1. Текст тез доповіді розміром до двох сторінок, Правила (приклад) оформлення тез: *.rtf , *.pdf на сайті http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/uk/chemread
Тема листа - "Karazin2011", назва прикріпленого файлу - прізвище та ініціали доповідача у англійській транслітерації.

IV Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи»

Галузь: 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у IV Міжнародному науковому форумі “Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи”, що відбудеться 19 жовтня 2011 р. на кафедрі англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Реєстрація учасників відбудеться 19 жовтня 2011 р. з 10.00 на факультеті іноземних мов (Харків, пл. Свободи, 4, 7-й поверх, ауд. 7-75). Проїзд: від залізничного вокзалу до станції метро “Університет”.
За матеріалами форуму буде опубліковано збірку тез. Розсилка тез поштою не здійснюється.

Робочі мови форуму: українська, російська, англійська.

Програма форуму передбачає пленарне засідання, роботу інтерактивних семінарів та дискусійних круглих столів з актуальних питань англістики:
Дискусійний круглий стіл № 1: Типологія дискурсів
Дискусійний круглий стіл № 2: Антропоцентричні характеристики дискурсу
Дискусійний круглий стіл № 3: Когнітивні та концептуальні аспекти мови та мовлення
Дискусійний круглий стіл № 4: Когнітивні моделі концептів в англомовній картині світу
Дискусійний круглий стіл № 5: Функціональні аспекти комунікативної стилістики

VI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції

Галузь: 

07 квітня 2011 р. відбудеться VI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції

Організатор: Університет банківської справи Національного банку України.

Тематичні секції:

Секція 1. Мовна компетенція як засіб зростання мобільності, ефективного міжнародного спілкування та міжкультурної взаємодії (Language competency as a means of expending efficiency of international communication and intercultural relations).

Секція 2. Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави.

Секція 3. Розвиток національної економіки України в контексті євроінтеграційних процесів.

Секція 4. Облік, аналіз, аудит та оподаткування підприємницької діяльності.

Секція 5. Фінансова система України в умовах глобалізації.

Секція 6. Банківська система України: шляхи удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів.

Секція 7. Сучасні напрями розвитку менеджменту та маркетингу в Україні.

Секція 8. Економіко-математичні методи у вирішенні фінансово-економічних задач.

Секція 9. Використання сучасних інформаційних технологій в економіці.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Міжнародна науково-технічна конференція «Ресурс, надійність та ефективність використання енергетичного обладнання»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-технічної конференції «Ресурс, надійність та ефективність використання енергетичного обладнання», яка проводиться вдруге і відбудеться 25-28 травня 2010 р. в приміщенні Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (ІПМаш) за адресою м. Харків, вул. Дм. Пожарського, 2/10.
Організатори конференції:
Національна академія наук України, Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, НТК «ІПМаш» НАН України
за представництвом Мінпаливенерго України, НАК «ЕКУ», енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, проектних інститутів, що належать до паливно-енергетичного комплексу України.
Голова оргкомітету – академік НАН України, директор ІПМаш Мацевитий Ю.М.
Заступник голови – д-р техн. наук, зав. відділом Шульженко М.Г.,
Учений секретар – канд. техн. наук, науковий співробітник Руденко О.К.
Керівник робочої групи оргкомітету – зав. відділом Депарма Г.О.
[b]Тематика конференції:[/b]
[list][*] Використання сучасних систем діагностування, продовження термінів експлуатації енергетичного обладнання

63-а Міжнародна конференція молодих вчених "Каразінські читання»

Галузь: 

[b]Планується робота за такими напрямками (секціями): [/b]
[list] [*] Археологія
[*] Етнографія
[*] Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
[*] Історія стародавнього світу
[*] Історія Північного Причорномор'я в епоху античності
[*] Історія середніх віків
[*] Нова та новітня історія
[*] Історія міжнародних відносин
[*] Історія України
[*] Історія Росії
[*] Історія Слобожанщини
[*] Історія релігії та церкви
[*] Історія культури
[*] Локальна та мікроісторії
[*] Військова історія
[*] Історія науки і освіти
[*] Гендерна історія
[*] Інформаційні технології в історичній науці та освіті [/list]

В рамках работы конференции планируется заседание круглого стола на тему «Европейская интеграция: прошлое, настоящее, будущее».

Регистрация участников – 23 апреля с 10.00 до 11.30
в Главном корпусе университета (пл. Свободы, 4) в ауд. 5-59.
Начало работы конференции в 12-00.
Заявка на участие в конференции и тезисы доклада подаются до 22 февраля 2009 г. через специальную электронную форму на главной странице сайта исторического факультета [http://www-history.univer.kharkov.ua/].

V Міжнародна конференція студентів і молодих вчених «Від громадянського суспільства - до правової держави»

Галузь: 

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів конференції.
[b]
Основні напрямки роботи конференції: [/b]
1. Загальна теорія прав людини, права і держави; історія держави та права;
2. Конституційне право і конституційний процес;
3. Цивільне право і процес;
4. Господарське право та господарський процес;
5. Трудове право та право соціального забезпечення;
6. Адміністративне та фінансове право;
7. Екологічне, земельне та аграрне право;
8. Кримінальне право та кримінологія;
9. Кримінальний процес та криміналістика;
10. Проблеми боротьби зі злочинністю;
11. Міжнародне право;
12. Англомовна секція з правознавства

[b]Рабочие языки конференции:[/b]
[list][*] украинский;
[*] русский;
[*] английский;[/list]

[b]Для участия в конференции необходимо до 5 февраля 2010 года прислать одновременно:[/b]
[list][*] заявление(см. пример);
[*] отредактированные тезисы доклада (см. требования к оформлению);
[*] заверенную рецензию научного руководителя (пересканированную, в электронном варианте) на электронный адрес: conferen09@ukr.net
[*] отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса.[/list]

IV Міжнародна електронна науково - практична конференція "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств"

Галузь: 

Академія ВВ МВС України запрошує прийняти участь у IV Міжнародній електронній науково - практичній конференції "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств", яка відбудеться 21-22 січня 2010 року. Тези доповідей будуть розміщенні в мережі Інтернет на сайті Академії ВВ МВС України. Планується електронне та друковане видання збірника тез доповідей учасників конференції.

Для участі у конференції необхідно [b]до 10 січня 2010 р.[/b] (включно) надіслати анкету учасника, а також тези доповідей на електронну адресу: hatsa@mail333.com.

[b]Напрямки роботи конференції:
Секція №1 "Традиційні та східні єдиноборства".[/b]
1. Теорія та методика єдиноборств.
2. Історично - філософські аспекти становлення та розвитку єдиноборств у світі.
3. Олімпійський та професійний спорт.
4. Сучасні технічні засоби навчання та удосконалення техніки єдиноборств.
5. Побудова багаторічного тренування в єдиноборствах.
6. Психологічні та медико - біологічні проблеми єдиноборств.

[b]Секція №2 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення". [/b]
1. Теорія та методика фізичного виховання.
2. Олімпійський та професійний спорт.

7-а Міжнародна конференція "Співробітництво для вирішення проблеми відходів"

Галузь: 

Для участі у 7-й Міжнародній конференції "Співробітництво для вирішення проблеми відходів" запрошуються підприємства всіх форм власності, науково-дослідні і проектні організації, суспільні об'єднання, фінансові установи, лізингові й страхові компанії, структури влади та усі, хто пов'язаний зі сферою управління відходами.

[b]Мета і завдання конференції[/b] - сприяти поширенню передового досвіду й практики, розвитку бізнесу в сфері управління відходами, представити нові розробки, устаткування, послуги, зміцнити контакти між зацікавленими сторонами, залучити до проблеми увагу інвесторів, промисловців, підприємців, громадськості, влади, ЗМІ.
Конференція буде включати пленарні засідання, роботу секцій у вигляді усних і стендових доповідей. Планується проведення виставки екологічної літератури, спеціалізованих семінарів і круглих столів.

[b]Основні тематичні напрямки [/b]
[list][*] Нормативно-правова база управління відходами.
[*] Санітарно-екологічні, організаційні й економічні аспекти проблеми.
[*] Технології, устаткування, послуги з переробки твердих побутових і промислових відходів.
[*] Облаштованість і експлуатація полігонів.
[*] Радіоактивні й токсичні відходи.

IV Міжнародна конференція молодих науковців "Біологія: від молекули до біосфери"

Галузь: 

17-20 листопада 2009 р. на біологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбудеться IV Міжнародна конференція молодих науковців "Біологія: від молекули до біосфери".

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років), які проводять дослідження у галузях біології, біомедицини та екології.

Форма участі у конференції очна. Учасники конференції можуть обрати одну з двох форм представлення своїх матеріалів: 1) усна доповідь, 2) стендова доповідь.

[b]Робота конференції планується за наступними напрямками:[/b]
[list=1]
[*]ботаніка та екологія рослин;
[*]зоологія та екологія тварин;
[*]мікологія та фітопатологія;
[*]генетика та селекція;
[*]біохімія, біофізика, клітинна біологія;
[*]біомедицина, фізіологія людини і тварин;
[*]фізіологія рослин;
[*]мікробіологія та біотехнологія;
[*]охорона природи.
[/list]

За матеріалами конференції буде видано збірку тез доповідей учасників.

Заявку та електронну версію тез необхідно надіслати до 15 вересня 2009 р. на електронну адресу конференції bioconf_kharkov@ukr.net.

[b]Контакти:[/b]

Телефон +380 63 270-64-76

Міжнародна науково-практична конференція "Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику"

Галузь: 

15-16 жовтня 2009 року у місті Харків відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику".

[b]Мета конференції[/b] - зібрати небайдужих і компетентних українських та міжнародних експертів з питань гендерної політики для обговорення нагальних теоретичних та практичних проблем в царині гендерних перетворень в Україні. Фокусом обговорення має стати питання ефективних стратегій для дієвої гендерної політики, втілюваної як державними інституціями, так і громадянським суспільством.

[b]Основні теми для обговорення: [/b]

- Найбільші досягнення й нагальні проблеми сучасної гендерної політики в Україні.
- Осмислення стратегій впливу на гендерну політику: теоретичні, методологічні й тактичні аспекти.
- Українська гендерна політика в контексті взаємовідносин у трикутнику "Влада – ЗМІ – НДО".
- Гендерний аналіз освіти і гендерна освіта: аналіз набутого досвіду та визначення ефективних стратегій впливу.
- Інше (за пропозицією потенційних доповідачів).

[b]Робочі мови конференції:[/b] українська, англійська, російська.

[b]Терміни:[/b]

Сторінки

Підписатися на RSS - Харків