математична фізика

Конференція молодих вчених "Проблеми теоретичної фізики"

Галузь: 

Національна академія наук України Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова запрошує на конференцію молодих вчених "Проблеми теоретичної фізики".

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Фізика і астрофізика високих енергій, квантова космологія, теорія ядерних систем,квантова теорія поля, теорія симетрій, теорія нелінійних процесів в макромолекуляр-них структурах, наносистемах і плазмі, динаміка відкритих, сильнонерівноважних фізичних, біологічних, економічних та інформаційних систем.
СЕКЦІЇ
1. Астрофізика і космологія
2. Математична фізика
3. Статистична теорія багаточастинкових систем
4. Фізика біологічних макромолекул
5. Фізика конденсованого стану
6. Фізика ядра та елементарних частинок
В рамках кожної секції будуть прочитані лекції провідних вчених, а також зроблені оглядові доповіді молодих науковців з провідних європейських наукових центрів.

Відкритий конкурс на кращі дипломні роботи бакалаврів і магістрів з математики/теоретичної фізики

Галузь: 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова у рамках спільного проекту з університетом м. Берн (Швейцарія) “Математичний аналіз квантових мереж та РТ- симетрична квантова механіка” за програмою співпраці Швейцарського наукового фонду (SNF) і Швейцарського Фонду розвитку і співробітництва (SDC) МЗС Швейцарії з країнами Східної Європи SCOPES 2009 -2012 проводить відкритий конкурс дипломних робіт бакалаврів і магістрів за такими науковими напрямами: 1) теорія лінійних операторів та її застосування; 2) математична фізика; 3) математичні моделі і методи квантової механіки. Див.

Підписатися на RSS - математична фізика