Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму», яка відбудеться у Львівському інституті економіки і туризму 24 - 25 квітня 2014 р. за адресою:
м. Львів, вул. Менцинського, 8.
РОБОТУ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ У РУСЛІ ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ:

  • Туризм як засіб міжкультурної взаємодії;
  • Історико-культурні пам’ятки та їх місце в розвитку туристичної індустрії;
  • Середньовічне чернецтво регіону та використання його спадщини в туризмі;
  • Інноваційні форми розвитку туризму у Прикарпатті та Карпатах;
  • Політико-правове регулювання збереження та використання в туристичній сфері історико-культурних пам’яток;
  • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в туризмі.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у роботі конференції необхідно направити в оргкомітет:
• реєстраційну форму (заявку);
• матеріали доповідей.
Сума оргвнеску (для оплати друку матеріалів та інших послуг) складає 100 гривень

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Стаття, обсягом не менше 5 сторінок, надрукована у текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc або *.rtf). Формат сторінки - А4, орієнтація книжкова. Шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14, інтервал - 1,5, абзац - 0,5 см. Поля: ліве - 25 мм, верхнє, середнє, нижнє - 20 мм. Вирівнювання тексту за шириною сторінки. Заголовок статті: розмір шрифта - 14, півжирний, прописними літерами, вирівнювання по центру.

Кінцевий термін реєстрації: до 10 березня 2014 року

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 028.doc904.5 КБ