Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Науковий потенціал 2012"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори: Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права, кафедра політології і права Вінницького національного технічного університету, Поволзька академія державної служби, Асоціація "Аналітикум",
Міжнародне товариство прав людини,
ТОВ "ТК Меганом"

Секції:

 1. Державне управління
 2. Біологічні науки
 3. Історія
 4. Екологія
 5. Економіка
 6. Мистецтво
 7. Педагогіка
 8. Політологія
 9. Право
 10. Технічні науки
 11. Філологічні науки
 12. Філософія

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі: Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою, необхідно надіслати:

 • Текст тез. (обов'язково вказати секцію і підсекцію у правому верхньому куті доповіді)
 • Відомості про авторів, окремим файлом (ПІБ, телефон, e-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, наукова ступінь, якщо є). Адреса та адресат для надсилання збірника тез.
 • Відскановану копію документа про сплату оргвнеску.
 • Файли мають назву: Тези Петренко, Дані Петренко, Чек Петренко.

  Вартість участі:
  Вартість публікації у збірнику для учасників з України складає:
  З сторінки формату А4 - 90 грн., 4 стор. - 95 грн., 5 стор. - 105 грн., 6 стор. - 115 грн. і т. д. (10 грн. за кожну наступну сторінку).

  Оплата участі:
  Оплата за видання збірників надсилається:

 1. або на р/р 26007000380104 у ПАТ "Універсал Банк", м. Київ, МФО 322001, ЗКПО 2766510047, Oдержувач ФОП Савченко Вікторія Анатоліївна. Призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.
 2. або через систему WebMoney на гаманець U350405251466.
 3. Вимоги до оформлення матеріалів:
  До друку приймаються тези доповідей обсягом від 3 сторінок набраних в редакторі WORD у вигляді комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Time New Roman Cyr 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Формат таблиць лише книжковий. Сторінки не нумеруються. Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках, відповідно до номера в списку літератури.

  Сайт організатора: http://www.intkonf.org/