Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Україна перед глобальними викликами сучасності» (ХХVІІ Харківські політологічні читання)

Розділ: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо вас взяти участь
у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Україна перед глобальними викликами сучасності»
(ХХVІІ Харківські політологічні читання), що відбудеться 5 червня 2014 року у приміщенні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
На конференції планується обговорення наступних проблем:
1. Внутрішньополітичні процеси в Україні: оцінка та пошук балансів.
2. Політико-культурні трансформації в Україні: подолання цивілізаційного розриву.
3. Місце і роль України у системі міжнародних відносин.
4. Глобальні проблеми сучасності як виклики національній безпеці України.
5. Процеси глобалізації та Україна.

Для участі у конференції необхідно надати:
Тези доповідей : обсяг до 3 стор., набрані через 1,5 інтервали (один примірник), а також диск у редакторі Microsoft Word 7.0/97/2003, шрифт 14 Times New Roman; усі поля – 2 см., відступ (абзац)– 1,25.
У правому верхньому куті статті вказати ініціали та прізвище автора (чи авторів, не більше 2-х на одні тези), по центру – назву статті великими літерами.

Робочі мови Читань: українська, російська та англійська. Матеріали для участі у конференції приймаються до 20 квітня 2014 р.
Учасники з інших міст України (крім Харкова) можуть надати електронний варіант тез на електронну пошту: kafedrasoc@ukr.net Друкований варіант надається поштою.
Внесок на видання збірника матеріалів Читань становить 100, 00 грн. Учасники з інших міст України (крім Харкова) можуть сплатити вартість збірника поштовим переказом на ім’я контактної особи: Ткаченко Володимир Сергійович – відповідальної за прийом матеріалів.
Іногороднім учасникам Читань буде надано місце для проживання (кількість місць обмежена). Витрати на проживання, проїзд, харчування не відшковуються.

За довідками та з пропозиціями звертатися за адресою: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, каф. соціології та політології, ауд. 232, 233, тел. 704-92-38

Матеріали для участі у конференції приймаються до 20 квітня 2014 р.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 037.doc35.5 КБ