Нові віяння в атестації наукових кадрів

В останньому віснику ВАК України (№8 від 2008 року) є опубліковано проект закону України "Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації". Проект підготував ВАК України за дорученням Кабінету міністрів. Звичайно, враховуючи стан у політиці, важко прогнозувати що цей проект буде розглянуто найближчим часом на ВР, чи хоча би на Кабміні. Проте з цього документа та супроводжуючої його доповіді голови ВАКу Мачуліна можна простежити основну тенденцію на найближчі роки. Що важливо для всіх хто пише дисертації - треба знати, до чого готуватися і на що орієнтуватися. Найперше. В Україні буде збережено 2-ступеневу систему наукових рангів. Доктор наук зберігається. Кандидата наук буде трансформовано в PhD, хоча нічого принципово нового у цьому не прослідковується (ВАК уже і так дає англомовні дипломи PhD). Хіба те, що на рік буде збільшено термін навчання в аспірантурі (які будуть перейменовані в "докторські програми"). У перспективі окремим спецрадам може бути делеговане право самостійно присвоювати наукові звання, за умови відповідності спецрад певним формальним вимогам. Проте ВАК України залишає за собою право вибіркового контролю якості дисертацій. Чесно кажучи, принципових відмінностей від нинішньої ситуації я тут не бачу. Проходження ВАКу дисертантом і так відбувається у режимі "вибіркового контролю". Зазначу, що під "самостійністю" розуміється, те, шо роботи не потрапляють на розгляд експертної ради ВАК, а зразу на розгляд Президії ВАК України. Решта закону має не стільки регулятивний, скільки дефінітивний характер, або стосується питань розподілу повноважень між структурами.

Forums: 

Keywords: 

Коментарі

Титул

У контексті перейменування кандидата на доктора філософії цікаво звучатимуть такі ступені:
"доктор філософії філософських наук" та "доктор наук з філософії"

І взагалі, з логіки ВАКу, таке явище як "філософія" на ранг нижча за "науку".