І Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES»

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», кафедра міжнародної мовної комунікації, Іnstytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie (Польща), Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (Польща), Ryan Research International Centre (California, USA) запрошують шановних викладачів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES», яка відбудеться 25 лютого 2013 року у Національному університеті «Острозька академія».

Конференція працюватиме за секціями:

 • Професійна англійська для немовних спеціальностей.
 • Контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської.
 • Актуальні проблеми перекладу при викладанні професійної англійської.
 • Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті.
 • Гендерні особливості / гендерна освіта при викладанні професійної англійської.
 • Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської.
 • Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської.
 • Духовна спадщина при викладанні професійної англійської.

  Форми участі у конференції:
  Розміщення тез на сайті наукового блогу Національного університету «Острозька академія», які буде опубліковано в електронному та паперовому збірниках тез конференції.
  Учасники конференції отримають сертифікат про участь у міжнародній конференції «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES».

  Оргкомітет конференції розмістить тези на науковому блозі Національного університету «Острозька академія» за адресою: naub.oa.edu.ua (розділ «конференції»). За результатами конференції буде сформовано електронний збірник матеріалів, який через два тижні після проведення конференції буде розміщено у PDF-форматі на науковому блозі НаУОА. Вартість розсилки паперового збірника тез конференції по Україні входить в організаційний внесок.

  Робочі мови конференції – англійська, українська, польська, російська.

  Тези просимо надсилати до 1 лютого 2013 р.

  Для авторів з України:
  Вартість участі в конференції та розміщення тез в електронному збірнику становить 85 грн. (включає оплату за розміщення тез на сайті, розсилку паперового збірника тез, верстку макету, редагування текстів). До участі у конференції приймаються тези обсягом до 3 сторінок набрані у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1, всі поля 20 мм. Малюнки і таблиці подавати у тексті як окремий об'єкт, графіки вставляти у формі окремих GIF або JPEG файлів (бажано всередині тексту).

  Для аспірантів обов'язково вказати наукового керівника.

  Матеріали просимо надсилати електронною поштою на адресу: kafedra.mmk@oa.edu.ua (назва файлу за прізвищем автора)

  Відскановану копію або ксерокс квитанції про сплату оргвнеску надсилати за адресою: kafedra.mmk@oa.edu.ua.

  Координатори конференції:
  Крайчинська Галина Вацлавівна: mail: kraychynska.g@hotmail.com
  Лушпай Людмила Іванівна: mail: lyuda_CWY@ukr.net

  Адреса для грошових переказів:
  Олішкевич Світлана Вікторівна
  35800, м. Острог,
  вул. Вереснева 2 а
  Рівненська область
  тел. 0976980785; sunnyolishkevych@ukr.net

  Адреса оргкомітету:
  35800, Національний університет «Острозька академія»
  м. Острог, вул. Семінарська 2
  кафедра міжнародної мовної комунікації
  kafedra.mmk@oa.edu.ua
  тел. (03654) 30258 (розширення 145) - деканат факультету романо-германських мов НаУОА, кафедра міжнарожної мовної комунікації

  Контактна особа: Юр'єва Оксана Юріївна
  kset82@gmail.com
  тел. 067 336 26 71