переклад

VІ Міжнародна науково-практична конференція "Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика"

Галузь: 

Організатори:
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Україна) Гуманітарний інститут Кафедра англійської філології і перекладу СИБІРСЬКИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Російська Федерація) Інститут економіки, управління та природокористування Кафедра ділової іноземної мови

Вартість участі, проживання та харчування:
організаційний внесок вклю чає в себе витрати на видання збірника матеріалів допов і дей (якщо їх обсяг не перевищує встановлених вимог (див. нижче) , програми конф е ренції та реєстраційний вне сок і становить 200 грн . ; оплата здійснюється банківським переказом або вноситься особисто до оргкомітету конференції до 1 0 лютого 201 3 р о ку

Передбачається робота секцій:

1. Переклад фахових текстів – актуальні проблеми і перспективи.

2. Термінологія та перекл ад. 3. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.

4. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.

5. Перекладацька традиція та перекладознавство.

6. Підготовка перекладачів на сучасному етапі

Веб-сайт: http://ktppnm.kpi.ua/ru/node/299
E-mail Оргкомитета:conferencekiev@i.ua

І Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES»

Галузь: 

Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», кафедра міжнародної мовної комунікації, Іnstytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie (Польща), Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (Польща), Ryan Research International Centre (California, USA) запрошують шановних викладачів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES», яка відбудеться 25 лютого 2013 року у Національному університеті «Острозька академія».

Конференція працюватиме за секціями:

 • Професійна англійська для немовних спеціальностей.
 • Контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської.
 • Актуальні проблеми перекладу при викладанні професійної англійської.
 • Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті.
 • Гендерні особливості / гендерна освіта при викладанні професійної англійської.
 • Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської.
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації»

  Галузь: 

  Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», Кафедра індоєвропейських мов та Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», яка відбудеться 31 січня 2013 року.

  Тематика секційних засідань:

  VI Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика. Комунікація. Освіта»

  Галузь: 

  14-15 березня 2013 року у Луганській державній академії культури і мистецтв відбуватиметься VI Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика. Комунікація. Освіта».

  Напрями роботи конференції:

  Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку

  Галузь: 

  „Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку:
  (До 100-річчя від дня народження Майстра)”,
  яка відбудеться 15 – 17 листопада 2008 року.

  На конференції передбачаються наступні секції:
  1. Творчість Григорія Кочура й актуальні питання художнього перекладу в Україні.
  2. Григорій Кочур як культуролог.
  3. Перекладацький доробок Григорія Кочура.
  4. Григорій Кочур як теоретик та історик перекладу.
  5. Григорій Кочур у колі сучасників і послідовників.
  6. Кочурознавство у ХХІ віці.

  Доповідь на конференції – 20 хв., обговорення – 10 хв.
  Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою.
  Публікація матеріалів конференції – після її проведення.
  Текст доповіді обсягом до 10 сторінок просимо подавати особисто під час реєстрації на дискеті разом із одним надрукованим примірником.
  Реєстраційний внесок – 50 грн.
  Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2008 року заповнену анкету (бланк анкети додається) та анотацію доповіді.

  Підписатися на RSS - переклад