ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2013)»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції планується видання сбірки тез та колективної монографії.

Основні тематичні напрямки конференції (секції):
1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту таекономічного аналізу: національна та світова практика.
2. Математичні моделі та інформаційні технології ви економіці.
3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження тенденцій розвитку національної та світової економіки.
4. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.
5. Економічні дослідження системи державного регулювання підприємницької діяльності.
6. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.
7. Кадрове забезпечення аналітичної та облікової діяльності в національній економіці: напрями підвищення якості фахової підготовки.
8. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.
9. Проблеми управління розвитком соціально- економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища .
10. Сучасні системи економічної, інформаційної та фінансової безпеки в умовах глобалізації.

Оргкомітет конференції:

Фінансові та організаційні питання - Побережна Наталя Миколаївна тел.050-400-14-88 та Сиром’ятникова Оксана Валеріївна тел. 050-902-50-34

Технічні питання, публікація тез доповідей та монографії - Строков Євген Михайлович тел.050-230-30-30

hpi.optimum@gmail.com

Організатори: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Адреса: 61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ауд. 901 У/1, кафедра економічного аналізу та обліку.

Дедлайн: 15.11.2013

ДолученняРозмір
PDF icon лист укр.pdf212.45 КБ