національна економіка

Міжнародна науково-практична конференція "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи"

Тематичні напрями конференції:

1. Розвиток бухгалтерського обліку на мікро-, мезо- та макрорівнях. Перспективи впровадження МСФЗ,

2. Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

3. Сучасні методики контролю та аналізу для обгрунтування управлінських рішень.

4. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології підготовки фахівців та оподаткування.

5. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту.

6. Організаційно-економічні засади розвитку світової та національної економіки.

Птн, 11/12/2015

ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2013)»

Галузь: 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції планується видання сбірки тез та колективної монографії.

Основні тематичні напрямки конференції (секції):
1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту таекономічного аналізу: національна та світова практика.
2. Математичні моделі та інформаційні технології ви економіці.
3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження тенденцій розвитку національної та світової економіки.
4. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.
5. Економічні дослідження системи державного регулювання підприємницької діяльності.
6. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.
7. Кадрове забезпечення аналітичної та облікової діяльності в національній економіці: напрями підвищення якості фахової підготовки.
8. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.
9. Проблеми управління розвитком соціально- економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища .

ХХ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

Галузь: 

Тематичні напрями роботи конференції
― Геометричне моделювання технічних процесів.
― Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.
― Проблеми створення нових машин і технологій.
― Транспорт. Дорожні та будівельні машини.
― Фізичні процеси гірничого виробництва.
― Матеріалознавство.
― Геодезія, землевпорядкування та кадастр.
― Екологічна безпека.
― Зміни клімату, виклики та реагування.
― Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.
― Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 30 березня 2012 року

Робочі мови: українська, російська, англійська

Секції:
Секція 1. Теоретико-методичні аспекти розвитку національної економіки.
Секція 2. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня.
Секція 3. Перспективи розвитку фінансово-кредитної системи.
Секція 4. Інституційне забезпечення економічного зростання.
Секція 5. Сучасні проблеми обліку, аналізу та аудиту в посткризовий період.
Секція 6. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин в посткризовий період.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету:
- заявку на участь,
- текст доповіді згідно з вимогами,
- копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Перспективи створення сильної економіки для сучасної України

Галузь: 

Шановні економісти!

Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі Тернопільської обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево» проводить наукову конференцію на тему: Перспективи створення сильної економіки для сучасної України. На даній сторінці Вам надається можливість взяти участь у економічних науково-практичних інтернет-конференціях економічного напрямку. Ваші доповіді будуть розміщені на даному сайті, а також будуть опубліковані у збірниках конференцій посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів.

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція для

студентів, аспірантів та молодих вчених

«ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»

Дата проведення: 30.09-1.10.2011р. Організатори конференції ставлять за мету обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Макроекономічне моделювання розвитку економічної системи.

2. Світова економічна інтеграція та трансформаційні процеси в ХХІ столітті.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

4. Пріоритети регіональної економічної політики. Аналіз регіональних і місцевих ринків.

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки"

Галузь: 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського запрошує Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки» [b]24 лютого 2010 р. [/b]

[b]Пріоритетні напрямки роботи конференції:[/b]
1. Теоретичні основи інноваційно-інвестиційного розвитку на сучасному етапі
2. Інноваційно-інвестиційна стратегія підприємства
3. Оцінка ефективності інвестиційних проектів і обґрунтування доцільності інвестування
4. Ризики інвестиційних проектів та їх оцінка
5. Інвестиційно-інноваційні аспекти запобігання і подолання кризових явищ
6. Кредитні відносини в інвестиційно-інноваційні діяльності
7. Регіональні особливості інноваційно-інвестиційної діяльності
8. Іноземне інвестування як чинник подолання економічної кризи
9. Інвестиційна діяльність підприємств на фондовому ринку. Рух фінансового капіталу на фондовому ринку як чинник економічної кризи
10. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, його роль у запо-біганні і подоланні кризових явищ.
11. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності

Підписатися на RSS - національна економіка