II Міжнародна науково-практична конференція «Логістичні системи: глобальний, національний, регіональний та локальний виміри»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кінцевий термін подання матеріалів - 1 квітня 2012 року.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

СЕКЦІЯ 1. ГЛОБАЛЬНІ, НАЦІОНАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ
- Глобальні та регіональні тенденції розвитку логістики
- Формування глобальних та регіональних логістичних систем
- Розвиток корпоративних логістичних систем
- Проектування та розвиток глобальних та регіональних ланцюгів поставок
- Прогнозування розвитку ринку логістичних послуг в Україні та її регіонах
- Формування регіональної логістичної інфраструктури
- Територіальна організація розміщення логістичних центрів
- Оптимізація товарних потоків регіонального логістичного центру
- Формування регіональної транспортно-логістичної системи
- Митна логістика

СЕКЦІЯ 2. ЛОГІСТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
- Логістичне управління підприємством: вітчизняний та зарубіжний досвід
- Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу
- Формування системи внутрішньовиробничої логістики підприємства
- Логістична організація і управління складуванням на підприємствах.
- Системи управління інформаційними потоками промислових підприємств
- Сучасні засоби комунікації в логістиці виробничих і сервісних підприємств
- Стратегічна логістика в управлінні ланцюгами поставок
- Логістичне забезпечення реалізації бізнес-проекту на підприємстві
- Механізм управління виробничо-збутовою діяльністю сучасних підприємств
- Логістичний менеджмент та підвищення кваліфікації логістичного персоналу.

СЕКЦІЯ 3. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОГО ТА АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ
- Концепція стійкого розвитку підприємства та «стійкої» логістики.
- Проблеми ресурсо- та енергозбереження в логістичних системах.
- Логістичні рішення щодо використання альтернативних джерел енергії.
- «Зелена» логістика та проблеми зменшення забруднення навколишнього середовища.
- Управління ризиками для забезпечення надійності логістичних систем
- Логістична підтримка процесів забезпечення безпеки інформаційних потоків підприємства
- Логістичний контролінг.
- Діагностика в системі логістичного консультування.

Додаткові відомості - в інформаційному листі.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon _лист_2012_f_logistik.doc81.5 КБ