До обговорення пенсійної реформи. Приватний погляд

Теза перша. Заплановане вимирання старшого населення (пенсіонерів) має
проходити при зростанні заробітної плати в державі у 2 рази, тобто на 100%.

Теза друга. Зростання заробітної плати у 2 рази (на 100 відсотків) в корумпованій
державі означає не підвищення купівельної спроможності населення на 100%, а
100 відсоткову інфляцію.

Теза третя. При олігархічному режимі незрівнянно великі пенсії повинні мати лише державні службовці, які знаходяться на службі олігархів, їхні батьки та родичі.

Теза четверта. Держава може мати форму правління «народної демократії»
лише в тому випадку, коли співвідношення найбільшої заробітної плати до
найменшої становить 4:1 , або 5:1.
Такою ж має бути співвідношення пенсій.

Теза п’ята. Тест на визнання цивілізованої держави.
Книга: « Как рассчитать свою пенсию». Фрмулы, пояснения, примеры.ISBN 966-955 52-2-1. Видавець: ПП «Дитяча література». Шеф-редактор: Іван Присяжнюк.
Редактор: Ольга Рибалко.2004 р.
Сторінка 12. Перерахунок пенсії по віку жінці за матеріалами пенсійного діла.
Розмір пенсії до перерахунку: 150,00 грн.
Розмір пенсії після перерахунку: .....156,30 грн.

Чи може бути такий перерахунок пенсії в цивілізованій державі ?

Жінка, Інженер технолог, яка мала безперервний стаж 27 років, вищу освіту вийшла на пенсію у 2004 році заробила пенсію за віком аж «102 гривні 82 копійки.»

Чи може така держава називатися цивілізованою ?

Теза шоста. Приймаючи до уваги, що в 2006 році за матеріалами Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua) , середня заробітна плата складала 928,81 гривень, а в 2010 – більше 2000 гривень, тобто заробітна плата зросла в 2 рази (на 100 відсотків) , всі пенсіонери, які вийшли на пенсію до 2008 року залишаються
без засобів для існування. Адже їм у два рази пенсія не підвищилась, а залишилась на рівні 2006 року. При цьому комунальні послуги простої двокімнатної квартири зросли до 600 гривень в місяць. А це все закладено в так
званій «Пенсійній реформі», націленій на спрямоване вимирання пенсіонерів.

Теза 7. При комуністичному режимі західні радіостанції дуже жваво обговорювали порушення прав і свобод людини в бувшому Радянському Союзі.
Але в наш час, коли порушуються економічні і соціальні права мільйонів людей,
Захід не стає на сторону вимираючого народу. Вони чудово співпрацюють з такою державою, адже їм на руку вимирання народу і збільшення життєвого
простору. І що не вдалося Гітлеру, те довершать національні олігархи.

Теза 8. В подальшому нам необхідно буде вивести і обнародувати математичний
Закон геноциду цілого народу існуючим і минулими режимами.

Теза 9. Ні олігархи, ні їх прислуга- державні службовці самого високого рангу
не повинні розробляти і проводити пенсійну реформу. Адже їх пенсійна реформа буде задовольняти лише їх особисто і ті клани, яких вони представляють.

Теза 10. Пенсійну реформу повинні розробляти і впроваджувати незалежні наукові експерти з народу, які не мають великого майнового цензу.
Кожен громадянин країни повинен дати свої зауваги і вони повинні бути враховані. При цьому, науковим експертам і кожному громадянину повинна бути представлена абсолютно повна інформація по всім економічним і соціальним показникам, які мають місце в даній державі, а також, вичерпна відповідь на
всі їх запитання і зауваги.

Теза 11. У новому Пенсійному Законі повинно бути вказано:
«Пенсії перераховуються щорічно за формулою: пенсія за даний рік дорівнює середній заробітній платі за попередній рік, помноженій на коефіцієнт зарплати
по даному пенсійному ділу », тобто ПН=СЗП*КЗП.
В такому випадку повністю знімається питання про заплановане вимирання
пенсіонерів. І навіть по тим пенсійним ділам, де були встановлені мінімальні
пенсії, також, має бути застосована ця формула врахування інфляції в корумпо-
ваній державі.
А коефіцієнт заробітної плати, при необхідності, встановлюється шляхом ділення пенсії за минулий рік по даному пенсійному ділу на середню заробітну плату попереднього року, тобто КЗП=ПН/СЗП. І це, також, повинно бути
вказано в новому Пенсійному Законі. Не можна за рахунок народу розкрадати
державу. І якщо економічне становище держави погіршується за рахунок
неефективного управління і розкрадання народного бюджету, то регулювання цієї проблеми буде не за рахунок трудового народу.

Теза 12. При затвердженні і обнародуванні нового Пенсійного Закону за не корумпованою науковою елітою країни залишиться останнє слово – потрібно чи
не потрібно написати математичний закон нового геноциду народу. Адже
засоби Інтернету дають можливість за хвилину показати цей закон на весь світ.

Forums: 

Locations: 

Keywords: 

Fields: 

Коментарі

Re: ДО ОБГОВОРЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ. ПРИВАТНИЙ ПОГЛЯД

Теза 13. Приведена формула врахування інфляції ПН=СЗП*КЗП :
1) не дасть можливості штучно підвищувати заробітну плату з тим, щоб відбирати
квартири у неплатіжноспроможного населення;
2) встановлює жорсткі рамки і не дає можливості розкрадання народних (бюджетних) коштів;
3) чітко регулює бюджет країни;
4) при розкраданні бюджету і не можливості забезпечення роботи формули
ПН=СЗП*КЗП , дасть можливість порушити кримінальні справи і подати у відставку недієспроможний уряд.

Теза 14. Приведена формула розрахунку коефіцієнту заробітної плати КЗП=ПН/СЗП по тим пенсійним ділам , де пенсіонерам було нараховано 100-200
гривень пенсії, дасть можливість встановити соціальну справедливість. Адже
навіть при комуністичному режимі нараховувалось 55% заробітної плати при
наявності трудового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків плюс 1%
за кожний відпрацьований рік більше цього терміну.
При нинішньому ж Пенсійному Законі враховувався 1 відсоток за кожний відпрацьований рік. Тому і пенсії були по 100-200 гривень.