Математика

Математичний аналіз;
Диференціальні рівняння;
Математична фізика;
Геометрія та топологія;
Теорія ймовірностей і математична статистика;
Алгебра та теорія чисел;
Обчислювальна математика;
Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика;
Варіаційне числення та теорія оптимального керування;
Дослідження операцій та теорія ігор;

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем"

Галузь: 

17-19 листопада 2010 року в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара (ДНУ) відбудеться VIІІ Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем".

Організатори конференції:
- Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Інститут кібернетики НАН України імені В.Глушкова.

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі ВНЗ, фахівці з інтелектуальних систем, студенти.

На конференції будуть працювати такі секції:
1. Нейронечіткі технології.
2. Експертні системи та системи, що навчають.
3. Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту.
4. Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі.
5. Інженерія знань.
6. Розпізнавання образів.
7. Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі.
8. Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень.

Мова конференції: українська, російська, англійська.

VІІI Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем"

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІI Міжнародної науково-практичної кон-ференції
“математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”,

Організаторами конференції є:
[list]
[*]Дніпропетровський національний універ-ситет ім. Олеся Гончара
[*]Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова.
[/list]

Конференція відбудеться 17-19 листопада 2010 року в Дніпропетровському націо-нальному університеті ім. Олеся Гончара
Відкриття 17 листопада о 1000 в Палаці сту-дентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі вузів, фахівці з ін-телектуальних систем, студенти.

На конференції будуть працювати такі секції:
1. Нейронечіткі технології;
2. Експертні системи та системи, що навчають;
3. Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту;
4. Інтелектуальні системи прийняття рішень і систе-ми підтримки прийняття рішень у технічних і еко-номічних системах управління та у бізнесі;
5. Інженерія знань;
6. Кластеризація і розпізнавання образів;
7. Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі;
8. Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень.

PDMU-2010 International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES

Галузь: 

TOPICS:

[list][*] Statistical decisions, inference and applications
[*] Dynamics systems and decision making under uncertainties
[*] Decision making, prediction in medicine, economics, business, financing, insurance
[*] Decision making in fuzzy environment
[*] Decision making, prediction in environmental problems
[*] Decision making in demography problems
[*] Support systems for decision making in different fields
[*] Risk theory and applications[/list]

[b]DEADLINES:[/b]

April 15, 2010 - Preregistration,submission of abstracts notification of acceptance, payment of fee

May 17-21, 2010 - International Conference PDMU-2010

[b]Organized by[/b]
[list][*] Taras Shevchenko National University of Kyiv
[*] Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
[*] International Institute for Applied Systems Analysis (Austria)
[*] Lviv Polytechnic National University
[*] Ivan Franko National University of L'viv
[*] System Analysis Committee
[*] Presidium National Academy of Sciences of Ukraine
[*] Academy of "Vyscha Skola" of Ukraine[/list]

[b]Registration Form[/b] http://pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2010/registration.html

[b]
Contact[/b]

POST-ADDRESS

XI Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ_2010

Галузь: 

[b]ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: [/b]
1. Математичне моделювання фізичних та технологічних процесів і технічних систем.
2. Комп'ютерне моделювання імовірнісних процесів і систем.
3. Моделювання задач аеродинаміки і аероупругості.
4. Комп'ютерне моделювання випробувань літальних апаратів та їх систем.
5. Прикладна геометрія та комп'ютерні технології.
6. Прогнозування та запобігання техногенних та екологічних катастроф.

[b]Робочі мови конференції [/b]- українська, російська, англійська.

Для участі в конференції Вам необхідно до [b]15 березня 2010[/b] вислати за адресою:
доценту Литвиненко Олені Іванівні,
ХНТУ, кафедра прикладної математики і математичного моделювання,
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна.

1. рукопис статті, викладену відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р. та оформлену згідно з «Правилами оформлення тексту статті». Текст статті (4-5 повних стор) Представляється в електронному та друкованому вигляді (в 2-х примірниках). Анотації - українською (для громадян України), російською та англійською мовами;

2. CD / DVD диск з трьома файлами:

«Підстригачівські читання - 2010»

Галузь: 

Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України
Рада молодих науковців і спеціалістів

Запрошує до участі у конференції молодих учених
«Підстригачівські читання - 2010»
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
[b]
Робота конференції планується у двох основних напрямках: [/b]
1. актуальні задачі механіки,
2. сучасні проблеми математики.
[b]
Для участі у роботі конференції потрібно: [/b]
[list][*] до 15 квітня 2010 року надіслати на e-mail chyt2010@iapmm.lviv.ua матеріали доповіді (обсягом до 4-х сторінок) та реєстраційну форму для кожного співавтора;
[*] сплатити оргвнесок у сумі 20 грн. при реєстрації.[/list]

[b]Робоча мова[/b] українська

Правила оформлення матеріалів та реєстраційної форми, а також детальна інформація про конференцію, знаходяться на веб-сторінці за адресою:
http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010

Запитання щодо умов проведення конференції просимо надсилати за адресою chyt2010@iapmm.lviv.ua, звертатись особисто або за телефонами:
258-96-44 Іванна Бутрак (ІППММ, вул. Наукова, 3-б, к. 321);

Відкриту лекцію академіка Ігора Юхновського можна буде послухати онлайн.

Галузь: 

Поруч із нами живе людина, яка увібрала у себе кілька епох: пройшла через Другу світову війну, відбулася як видатний вчений у радянський час, змогла пролобіювати викладання українською мовою на фізичному факультеті Львівського університету, була ініціатором референдуму про незалежність України, принесла в Україну інтернет.

17 грудня цього року академік Ігор Юхновський розповідатиме про новий прорив. Він говоритиме про те, як українські науковці глобалізують вітчизняні дослідження, та ділитиметься зі студентами власним досвідом здійснення великих проектів у сфері як фундаментальної науки, так й інформаційних технологій.

Всеукраїнська науково-методична конференція «Методологія викладання математичних дисциплін для нематематичних спеціальностей у сучасних умовах»

Галузь: 

Конференція проводиться на базі кафедри математичного аналізу і методів оптимізації Сумського державного університету 18-20 листопада 2009 року.

[b]Тематичні напрями[/b]

[list][*] Сучасний стан математичної освіти у ВНЗ і методологічні аспекти її розбудови.
[*] Науково-методичні засади навчання математики у вищій школі.
[*] Взаємодія математичних і спеціальних дисциплін та шляхи її вдосконалення.
[*] Інформаційні технології як інструмент і засіб навчання математики.[/list]

[b]Робочі мови конференції[/b]: українська, російська, англійська.

[b]Участь у конференції[/b]
Для участі у конференції Вам необхідно подати до Організаційного комітету наступні документи:
[list][*] заявку на участь;
[*] текст тез (тези доповіді повинні бути виконані на одній із робочих мов конференції і надіслані за адресою оргкомітету в друкованому та електронному варіанті не пізніше 20 жовтня);
[*] квитанцію про сплату оргвнеску (100 грн.)[/list]

[i]Контактні адреса і телефони:[/i]
Факультет ТеСЕТ, кафедра математичного аналізу і методів оптимізації (МА і МО), СумДУ
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
телефон: 8(0542)780798
E-mail: maimo-sumy@yandex.ru

Міжнародна наукова конференція "Моделювання - 2010"

Галузь: 

12-14 мая 2010 года в Институте проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, г. Киев, состоится очередная научная конференция «Моделирование-2010», посвященная современным проблемам математического и компьютерного моделирования.

[b]ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ[/b]
Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины
НИИ многопроцессорных вычислительных систем при Таганрогском государственном радиотехническом университете, Россия
Национальный технический университет «Львовская политехника»
Институт кибернетики НАН Украины
Национальный авиационный университет Украины
Донецкий национальный технический университет
Институт электродинамики НАН Украины
Щецинский технический университет, Польша
Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

Оператор конференции OOO “RQL-Украина”

[b]ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ[/b]
Целью конференции является укрепление и развитие научно-технического сотрудничества специалистов в области математического и компьютерного моделирования в различных направлениях науки, техники и народного хозяйства.
Задачи конференции:

VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”

Галузь: 

Організаторами конференції є:

* Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
* Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова.

Конференція відбудеться 18-20 листопада 2009 року в Дніпропетровському націо-нальному університеті ім. Олеся Гончара

Відкриття 18 листопада о 1000 в Палаці студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі вузів, фахівці з інтелектуальних систем, студенти.

На конференції будуть працювати такі секції:

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Обробка сигналів і негауссівських процесів"

Галузь: 

25-29 травня 2009 р. на базі Черкаського державного технологічного університету (м. Черкаси) відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Обробка сигналів і негауссівських процесів", присвячена 70-річчю з дня народження професора Кунченка Ю.П.

Напрямки роботи конференції:
- Математичні моделі сигналів та систем.
- Методи та алгоритми обробки сигналів та статистичних даних.
- Апаратні та програмні засоби опрацювання сигналів та даних.
- Комп’ютерне моделювання.

Для участі в конференції необхідно подати заявку та тези доповідей до 22 березня 2009 р. з вказівкою напрямку роботи (секції) електронною поштою на адресу OSNP2009@ukr.net.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Українські учасники додають акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації. Учасники з країн СНД повинні повідомити про можливість відкритої публікації тез доповідей. Про прийняття оргкомітетом тез до публікації буде повідомлено до 20 квітня 2009 р.

Сторінки

Підписатися на RSS - Математика