Дніпропетровськ

VIІІ Міжнародна наукова конференція “Zoocenosis – 2015”

Галузь: 


VIІІ Міжнародна наукова конференція “Zoocenosis – 2015”
Відбудеться 21 грудня 2015 року

E-mail Оргкомитета: zoocenosis@gmail.com

Організатори: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Пон, 21/12/2015

ХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції “МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ”

Конференція відбудеться 18-20 листопада 2015 року в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара
Відкриття 18 листопада о 10:00 в Палаці студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі вузів, фахівці з інтелектуальних систем, студенти.
На конференції будуть працювати такі секції:

Срд, 18/11/2015

V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки»

Галузь: 

Шановні студенти, аспіранти та викладачі!

Кафедра міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
запрошує вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки» ,
яка відбудиться 18 березня 2015 року (середа), м. Дніпропетровськ

На конференції планується робота наступних секцій:
1.Фінансовий менеджмент в умовах хаотично структурованої економіки
2.Фінансовий аналіз та фінансовий контроль в хаотично структурованій економіці
3.Розвиток ринку фінансових послуг в умовах хаотично структурованої економіки
4.Реформування банківської системи в хаотично структурованій економіці
5.Фінансові стратегії в умовах хаотично структурованої економіки

З умовами участі у конференції та публікації тез детальніше можна ознайомитись тут: http://duep.edu/uploads/finansy14-15/8685.pdf.

Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція: "Економіка і управління: виклики та перспективи"

Галузь: 

Організатор:
Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) та ін.

Тематичні напрямки:
Секція 1. Економіка і управління національним господарством.
Секція 2. Економіка і управління підприємством.
Секція 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4. Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6. Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.
Секція 8. Математичні методи в економіці.
Секція 9. Державне управління, самоуправління та державна служба.
Секція 10. Економіка права.

Форма участі: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
1. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді на адресу оргкомітету.
2. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.
3. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov; Chek_Petrov.

Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук

Галузь: 

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третьої всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні, та їх інтеграції у світовий науковий простір. Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, науковці.

Конференція відбудеться 20 ГРУДНЯ 2013 р. в Палаці студентів ДНУ імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), Палац студентів ДНУ). Проїзд від залізничного та автовокзалу трамваєм №1 до зупинки «Парк Т. Г. Шевченка».

Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація – 9.00 – 10.00.

Основні напрямки роботи конференції:
Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
Теорія і методика навчання і виховання.
Історія педагогіки та освіти.
Історичний досвід України: держава, економіка, люди.
Процеси і тренди світової історії.
Філософія та культурологія.

V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права», яку проводить юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на базі Палацу студентів.
Тези доповідей учасників конференції будуть опубліковані в збірниках, які будуть роздані під час проведення заходу (у разі очної участі) або надіслані на зазначену поштову адресу (у разі заочної участі).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Напрями роботи конференції
1) теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія та соціологія права, порівняльне правознавство;
2) конституційне право та конституційний процес, муніципальне право;
3) цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право;
4) господарське право та господарський процес;
5) трудове право, право соціального забезпечення;
6) земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право;
7) адміністративне право та адміністративний процес, фінансове право, інформаційне право;

II Всеукраинская научная конференция «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе Второй Всеукраинской научной конференции «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук», которая состоится 29-30 ноября 2013 г. в Национальной металлургической академии Украины (Днепропетровск).

[b]Планируется работа секций по следующим направлениям:[/b]

  • Исторические науки в меняющемся мире: проблемы и перспективы.
  • Актуальные проблемы государственного управления
  • Современные приоритеты филологии: наука и практика.
  • Правовые проблемы в Украине и в мире.
  • Философия в контексте современной культуры: человек, наука, образование.
  • Актуальные проблемы документоведения и информационной деятельности.
  • Политические и социальные аспекты развития современного общества.
  • Проблемы профессиональной подготовки специалистов в ВУЗе в контексте информационных процессов.
  • Современное образование: методология, теория и практика.
  • Интеллектуальная собственность и инновационная деятельность.

Всеукраїнська наукова конференція "ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ", 21-22 червня 2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ», яка відбудеться 21-22 червня 2013 р. у Національній металургійній академії України (Дніпропетровськ).
Мета конференції: критично осмислити стан та проблеми сучасної освіти і науки в Україні, визначити дієві заходи та оптимальні шляхи подолання негативних явищ в освітній та науковій сферах.
Планується робота секцій за такими напрямами:
• Освіта в Україні: історичний досвід та виклики сьогодення
• Філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії
• Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
• Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку
• Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти
• Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів
• Наука та техніка в Україні: історія та сучасність
• Досягнення технічних наук в Україні
• Проблеми наукових досліджень у сфері державного управління
• Економічні науки: теоретичні та практичні аспекти
• Актуальні питання правових наук в Україні

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку»

Галузь: 

Наукові секції роботи конференції:
1. Інновації в економічній теорії;
2. Інноваційний розвиток національного господарства;
3. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки;
4. Маркетинг інновацій;
5. Інновації в менеджменті;
6. Інновації в логістиці;
7. Інноваційний розвиток підприємств;
8. Проблеми та перспективи трансферу технологій;
9. Інноваційний розвиток регіонів;
10. Моделювання інноваційного розвитку;
11. Бухгалтерський облік інновацій та операцій з трансферу технологій;

Видання колективної монографії "Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект"

Галузь: 

Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії.

Комплексна тема дослідження: "Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств"
державний реєстраційний номер 0110U000203.

Контрольні дати:
- формування авторського колективу - до 30.12.2012 р.
- надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом - до 31.03.2013р.
- розсилка монографії авторам - до 30.05.2013 р.

Заплановані розділи монографії:
1. Теоретичні і прикладні основи удосконалення організації бухгалтерського обліку в Україні в сучасних умовах господарювання.
2. Сучасний стан та шляхи удосконалення бухгалтерського обліку в галузях економіки.
3. Особливості аналізу діяльності підприємств різних галузей економіки.
4. Методологія і організація аудиту діяльності суб’єктів господарювання.

Сторінки

Підписатися на RSS - Дніпропетровськ