Міжнародна науково-практична конференція "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення конференції: 21-22 травня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 17 травня 2011 р.

Організатор: Центр еономічних досліджень та розвитку
Мета: публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Головні напрями конференції:
- Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
- Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
- Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
- Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
- Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
- Економіка праці та управління персоналом.
- Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
- Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

Офіційні мови: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок: 80 грн. (350 рублів для учасників з РФ)

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

Банківські реквізити:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26208300662400
ОКПО: 3276010573
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б. : Прилипко Роман Євгенович
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Прилипко Р.Є. від ПІБ ______

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

Для учасників з РФ:
Банк посредник:
ОАО "Промсвязьбанк", г. Москва
БИК 044583119
ИНН 7744000912
к/с 30101810600000000119 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
Банк получателя: АО "УкрСиббанк", Харьков, Украина сч. 30111810300000916401 swift: PRMSRUMM
Получатель: сч. 26208300662400 Ф.И.О.: Прилипко Роман Евгеньевич
Назначение платежа: пополнение текущего счета Прилипко Р.Е. от Ф.И.О.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Умови участі:
1. Онлайн реєстрація
2. Надіслати на електронну скриньку тези доповіді, відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово "Квитанція" (наприклад, Тичина С.Р._Квитанція)

Вимоги до тез доповідей:
- Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
- Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Адреса: м. Одеса, Гагарінське плато, 5, ОК "Одеса"
Телефони: +38 (091) 342-28-48
E-майл: conf.cesd@gmail.com
Адреса оргкомітету: 65001, Одеса 1, а/с 332, вул. Велика Арнаутська, 17