Міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Кафедра менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка запрошує Вас до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства», яка відбудеться в період з 4 листопада по 4 грудня 2013 року.

[b]МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:[/b]
Аналіз та узагальнення теоретичних та прикладних аспектів щодо питань теорії та практики управління соціально-економічним розвитком держави, регіону та підприємства.
На конференції планується обговорення проблем за такими науковими напрямами:
1. Сучасні управлінські тенденції розвитку держави та регіону. Публічне управління
2. Управління підприємством як соціально-економічною системою
3. Антикризове управління та економічна безпека держави, регіону, підприємства
4. Інноваційний, інвестиційний та фінансовий менеджмент
5. Кадровий менеджмент та управління трудовими ресурсами
6. Маркетингові аспекти управління підприємством
7. Інформаційні технології в управлінні підприємством
8. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та туристичного бізнесу
9. Євроінтеграційні підходи до управління вищою школою

До участі в конференції приймаються матеріали викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, а також фахівців підприємств різної галузевої належності, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

Контрольні дати конференцій
Період проведення конференції 4.11 – 4.12. 2013 р.
Кінцевий термін подання матеріалів 25.11.2013 р.
Термін виходу збірника матеріалів конференції 25.12.2013 р.
Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть розміщені на web-ресурсі ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка.
За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені збірник тез та сертифікат учасника.
Умови участі в конференції та публікації тез
1. Форма участі в конференції: заочна.
2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.
3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
4. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь, матеріали доповіді, скановану копію квитанції (у 3-денний термін після підтвердження відповідності встановленим вимогам), фото у форматі .jpeg, .png (за бажанням)
interkonf@ukr.net
5. Файли назвати за прикладом: Petrov_Zayava; Petrov_Tezy; Petrov_Chek.
6. Сума організаційного внеску за участь у конференції становить 100 грн., оптимальний обсяг тез становить 1-2 повних сторінки.
Організаційний внесок включає публікацію і пересилку друкованих матеріалів та сертифікат учасника.
7. Вартість додаткового примірника збірника становить 40 грн.
8. Обов’язковою умовою участі є підтвердження оплати (відсканована квитанція про оплату організаційного внеску).

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon -Інформаційне повідомлення.doc197.5 КБ