Інтернет конференція студентів та молодих науковців «Життєвий і творчий шлях академіка М.М. Боголюбова»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Конференція відбудеться [b]18-20 листопада 2009 року[/b] на базі фізико-математичного факультету Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

[b]Тематичні напрями конференції:[/b]
[list][*] М.М.Боголюбов –людина, особистість, учений, педагог.
[*] Внесок М.М.Боголюбова у розвиток фізичної науки (визначні наукові результати у галузі нелінійної механіки, статистичної фізики і квантової теорії поля.
[*] Внесок М.М.Боголюбова у розвиток математики (визначні наукові результати у галузі варіаційного числення, наближених методів математичного аналізу, диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики, асимптотичних методів нелінійної механіки і теорії динамічних систем).
[*] Академік М.М.Боголюбов – творець наукової школи
[*] Розвиток наукових ідей М.М.Боголюбова у працях його учнів і послідовників[/list]

[b]Робочі мови конференції[/b]: українська, російська.
[b]Спосіб обговорення:[/b] форум фізико-математичного факультету Уманського державного педагогічного університету (udpu.org.ua).

[b]Тези доповідей[/b] подаються друкованими однією з робочих мов конференції в одному примірнику на папері формату А4 зі стандартними полями обсягом до двох сторінок та в електронному варіанті (Times New Roman, кегль 14) на CD-диску.
[b]Вимоги до оформлення матеріалів.[/b]
[list][*] заголовок тез друкується великими літерами (напівжирним шрифтом, розміщення по центру);
[*] наступний рядок містить прізвище та ініціали автора;
[*] у наступному рядку друкується прізвище та ініціали наукового керівника та його вчений ступінь;
[*] наступний рядок містить назву навального закладу (без абревіатур) і місто. (Дані про авторів, керівника і навчальний заклад друкуються звичайним шрифтом, розміщення по правому краю);
[*] пропустивши рядок, подають текст через 1,5 інтервали, розміщення по ширині сторінки, абзац – стандартний відступ;
[*] у кінці основного тексту подається перелік використаної літератури, оформлений у відповідності до вимог ВАК.[/list]
Ілюстративний матеріал виконується чітко та якісно (на комп’ютері) та подається на окремих аркушах. Посилання на ілюстрації в тексті – обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжу¬ються підписами.
Тези підписуються всіма авторами на останній сторінці. На окремому аркуші вказати: прізвище, ім’я та по батькові авторів повністю; прізвище, ім’я та по батькові керівника повністю, його вчене звання, посаду; назву навчального закладу повністю, його поштову адресу з індексом; назву факультету, його номер телефону (з кодом); спеціальність, курс; номер власного контактного телефону та e-mail.

[b]Для участі у конференції необхідно надіслати до оргкомітету:[/b]
1. Матеріали тез доповідей для опублікування у паперовому та електронному варіантах.
2. Відомості про авторів, наукового керівника і навчальний заклад.
3. Копію квитанції про сплату оргвнеску (35 гривень).
[b]Матеріали надсилати на адресу оргкомітету:[/b] фізико-математичний факультет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300.
Електронний варіант матеріалів також можна надіслати на e-mail – fmfudpu@rambler.ru Тема: Матеріали конференції.
[b]Оплату[/b] оргвнесків надсилати поштовим переказом на адресу: Гнатюк Оксани Володимирівни, кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання, УДПУ, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300. (Обов'язково вказати прізвище учасника.)
Подання матеріалів до оргкомітету і сплата оргвнеску до [b]13 листопада 2009 р[/b].
Реєстрація на форумі учасників конференції до [b]13 листопада 2009 р.[/b]
Розміщення збірника на сайті кафедри [b]23 листопада 2009 р.[/b]
Обговорення матеріалів на форумі кафедри – [b]23–27 листопада 2009 р.[/b]

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються і автору не повертаються. [b]Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей з незадовільною якістю поданих матеріалів.[/b]

[b]Збірник тез[/b] конференції надсилатиметься в електронному вигляді на CD-диску або у паперовому варіанті на адресу, вказану у відомостях про автора.
[b]Контактний телефон:[/b] 8 (04744) 5-90-84.