II Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра практичної психології та педагогіки і оргкомітет конференції запрошує студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у роботі ІІ-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору», яка відбудеться 23-24 квітня 2013 року на базі кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

Мета конференції - розвиток творчої активності спеціалістів гуманітарної сфери, психолого-педагогічний розвиток особистості студента, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, збереження і розвиток єдиного науково-освітнього простору.

Тематичні напрямки роботи конференції:

  1. Особливості психоемоційного розвитку особистості в процесі навчання та при окремих станах.
  2. Зміст, форми і методи підготовки фахівців.
  3. Вивчення проблем адаптації, дезадаптації та психокорекції в процесі самореалізації в майбутній професійній діяльності.
  4. Особливості управлінської діяльності в освітньому просторі.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Форми роботи на конференції:

  • Секційні засідання – захист студентських наукових робіт (доповідь 5-7хв).
  • Пленарне засідання – виступи переможців секційних засідань, заключне слово голови оргкомітету.
  • Публікації у збірнику матеріалів конференції – авторські статті з теоретико-методологічних питань, узагальнення досвіду, опис проведених експериментів, прикладні дослідження друкуються у збірнику конференції.

Адреса конференції та Оргкомітету:
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, кафедра практичної психології та педагогіки.

Телефони для довідок:
0382 – 708-647 – кафедра практичної психології та педагогіки;
моб. 067-360-89-69 – Антонова Зінаїда Олександрівна, доцент кафедри практичної психології та педагогіки, секретар оргкомітету.
e-mail: kafedrapip@ukr.net

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Інформаційний лист.doc34.5 КБ