ІІ-а міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених "Логіка і право"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Запрошуємо на ІІ-у міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених "Логіка і право"

Наукові напрями:
- Історичний взаємозв'язок логіки і права
- Логіка і мова права
- Логічні методи в теоретичній і практичній діяльності юриста
- Логічний аналіз понять права
- Логічне моделювання норм права
- Модальності в логіці права
- Доказ і аргументація в юридичній практиці
- Попередження логічних помилок і парадоксів у правовому полі
- Особливості судової риторики
- Практична логіка юриста (теорія прийняття судових рішень, логіка юридичної комунікації, логіка вирішення судових конфліктів і т. д.)
- Логічні підстави юридичної герменевтики
- Юридична логіка в системі філософії права
- Логічний аналіз національного законодавства

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови участі: вислати листом на зазначену поштову адресу заявку, тези доповіді і рецензію наукового керівника в електронному виді (обсяг тез - до 3-х друкованих сторінок, у форматі RTF, шрифт Times New Roman 14, формули - з використанням шрифту Symbol, поля - 2 см, інтервал 1,5, абзац автоматичний - 1 см) і роздрукованому виді .

Оргкомітет залишає за собою право відбору і редагування матеріалів. Матеріали, що не задовольняють тематиці, науковому рівню, технічним вимогам і надіслані пізніше встановленого терміну не розглядаються та не повертаються.

Організаційний внесок: 50 гривень.
Видання збірника матеріалів планується до початку конференції.

Телефони: (57) 704-92-69
E-майл: kafedralogic@rambler.ru
Адреса оргкомітету: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, кафедра логіки (к.236)